renholdsnytt.no

renholdsnytt.no er landets eneste nettsted som retter seg mot hele den profesjonelle renholdsbransjen. renholdsnytt.no skriver for alle enten dere jobber i det private næringsliv eller det offentlige.

Nettstedet gir bransjen daglige nyheter om moderne renholdsmetoder, trender, utvikling, konsepter og praktisk drift. Bransjenyheter og nye produkter vies stor oppmerksomhet.


renholdsnytt.no er nettstedet til tidskriftet Renholdsnytt.

Kontakt

Redaksjon:

Pål Sønsteli, redaktør

993 61 717

[email protected]

Annonser:

Elisabeth Sjørbotten

950 77 165

[email protected]