Renholdsnytt

Renholdsnytt er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot hele den profesjonelle renholdsbransjen.

Vi bringer artikler om moderne renholdsmetoder, utrustning, trend/utvikling, konsepter og praktisk drift. Bransjenyheter og nye produkter vies stor oppmerksomhet.

Våre lesere jobber både i det private næringsliv og i det offentlige. Vi retter oss spesielt mot husøkonomer, renholdsledere, - teknikere og instruktører, renholdskonsulenter, og innkjøp-, drifts og eiendomsansvarlige i privat og offentlig sektor, vaskerier og rengjøringsbyråer.


Renholdsnytt redigeres etter redaktørplakaten, og kommer ut seks ganger i året.


Renholdsnytt ble etablert i 1977 og fusjonerte i 2000 med tidsskriftet Rengjøring & Vedlikehold.


Nettstedet www.renholdsnytt.no oppdateres jevnlig med nyheter.

Kontakt

Redaksjon:

Pål Sønsteli, redaktør

993 61 717

[email protected]

Annonser:

Elisabeth Sjørbotten

950 77 165

[email protected]

Abonnement:

469 41 000

[email protected]

Postadresse:

Postboks 130

2261 Kirkenær