Falkenberg er største leverandør av maskiner til over atebehandling i Norge. Siste nytt er elstat som øker kvaliteten og reduserer malingsforbruket med 30 prosent.

0515-treindustrienMagasinet Treindustrien er bladet for hele den trebearbeidende industrien. Bladets oppgave er å informere hele den trebearbeidende industrien samt omsetningsleddene, om hva som foregår innenfor områdene produksjon, teknikk, økonomi, design, markedsføring og bransjepolitiske spørsmål.

I denne utgaven kan du lese følgende:

Leder:
«For treindustrien isolert er ikke nedkjølingen nødvendigvis negativ. Riktignok vil byggeaktiviteten roe seg, men den har uansett vært svært høy, spesielt i de største byene. Men den svake kronekursen vi nå opplever er svært positiv for vår bransje.»
Les lederartikkelen her

Lærerike besøk på e ffektive bedrifter i UK
Det produseres høvellast og skurlast også utenfor Norden. Årets ekskursjon til England og Skottland viste TTF-medlemmene eksempler på e ektiv produksjon på høyt kvalitetsnivå med stor vekt på arbeidsmiljø.

Legger ned saga, men øker volumet
Södra Timber legger ned saga, noe som faktisk øker volumpotensialet til bruket på Hauerseter.

Sandermoen med ny linje og ny sjef
Med nyansatt daglig leder utvider Sandermoen nå sin produksjon.

Framskritt innen overflatebehandling
Falkenberg er største leverandør av maskiner til over atebehandling i Norge. Siste nytt er elstat som øker kvaliteten og reduserer malingsforbruket med 30 prosent.

Norsk sagbruksmuseum viser norsk sagbrukshistorie
50 millioner kroner er så langt brukt på gamle Spillum Dampsag & Høvleri for å kunne formidle norske sagbruks historie til et bredt publikum.

Malo tømmerkai kraftig opprustet
En opprusting til sju millioner kroner forenkler tømmerhåndteringen på kaia på Malo. På sikt kan investeringen også gi ny virksomhet på det nedlagte sagbruket.

Riksantikvaren prioriterer sagbrukshistorie
Siden Riksantikvaren overtok bevaringsansvaret for Spillum Dampsag og Høvleri i 1997 har de brukt i overkant av 40 millioner kroner. Hvert år brukes nye penger på å holde bruket i skikk slik at museet får vist fram sagbrukshistorie med røtter til 1880-tallet.

IMM-messen vokser
Megatrender påvirker design av møbler, noe besøkende vil kunne se på IMM-messen om to måneder. Fagmesser er et voksende medium.

Arbeidsintensiv møbelproduksjon i Portugal
Portugal har en stor møbelindustri. Antall bedrifter er høyt, men gjennomsnittsstørrelsen er ikke særlig stor. Vi har besøkt Fenabel, en familiebedrift utenfor Porto.

Tema: Materialhåndtering

Ulike trucktyper fra Brubakken til treindustrien
Brubakken leverer Konecranes, Hubtex og TCM-trucker til treindustri og byggevarehandel.

Tømmerhåndteringsmaskiner fra Liebherr
I norsk treindustri nner man Liebherr-maskiner på tømmerterminaler og hos et par produksjonsbedrifter.

Doblet omsetningen
Liebherr ønsket en langt høyere markedsandel i Norge og resultatene har ikke latt vente på seg. På re år har selskapet redoblet antall solgte maskiner.

 

Bransjenyheter og produkter:
Ny dimensjonshøvel fra Holzmann
…og en ny båndsag
Første leveranse for Moelvens nye boligkonsept
Olaf Olsen og Barkevik Bruk fusjonerer
Lånebekymring for Norske Skog
Idépris til Green Advisers
Borregaard utvider sin ligninvirksomhet i USA
Gode resultater for Moelven

Faste sider:
Leverandørregister
Messekalende


– Les mer om Treindustrien

– Bestill abonnement

– Last ned enkeltsider eller -utgaver av bladet


Treindustrien 5/2015 er på vei