Til nå har Sandermoen leiemalt panelplater for andre. Etter å ha investert i egen høvellinje skal de heretter også høvle og pro lere MDF-plater, tak- og panelbord selv.

0315-treindustrien

Magasinet Treindustrien er bladet for hele den trebearbeidende industrien. Bladets oppgave er å informere hele den trebearbeidende industrien samt omsetningsleddene, om hva som foregår innenfor områdene produksjon, teknikk, økonomi, design, markedsføring og bransjepolitiske spørsmål.

I denne utgaven kan du lese følgende:

Leder: Arbeidsintensiviteten faller
«Utviklingen fortsetter. Arbeidsintensiviteten faller, kapitalintensiviteten øker. Det er framtida for både for treindustrien her i landet og for industrien i øvrige land.»

Rapport fra LIGNA
Årets Ligna-utstilling i Hannover betegnes av arrangøren som en stor suksess for alle berørte parter, med en imponerende demonstrasjon av innovativ teknologi og produksjonsscenarier.

Leverandørprofil: Teknos
Teknos er en av de ledende leverandørene av over atebehandling til norsk trevare og treindustri.

Leieprodusent Sandermoen begynner med egenproduksjon
Til nå har Sandermoen leiemalt panelplater for andre. Etter å ha investert i egen høvellinje skal de heretter også høvle og pro lere MDF-plater, tak- og panelbord selv.

Leverandørprofil: Jotun
For noen år siden kom kledning med industrielt påført grunning for fullt i byggevarehandelen. Nå brer kledning som også er påført et mellomstrøm stadig mer om seg.

Gran Tre har oppgradert saglinja
Gran Tre på Hadeland har gjennomført en investering i automatisering og oppgradering av saglinjen til 11 millioner, et betydelig løft for en bedrift med omsetning på 61 millioner og tømmerforbruk på under 50.000 m3 i året.

Rapport fra Milano-messen
Myke møbelformer, skreddersydde detaljer, trerene over ater og fokus på accessories var hovedinntrykkene på Milanomessen. Treindustrien rapporterer fra verdens største designevent.

Norges ledende kisteprodusent
Norges ledende kisteprodusent har e ffektivisert produksjonen og opplever stadig mer spesialproduksjon. Produktet tilsier at distribusjonen må skje taktfullt.

CNC-maskin reddet Vemundvik
Investering i en CNC-maskin i 2007 bidro til at Vemundvik Snekkerfabrikk AS overlevde. Kompetansen bygget opp gjennom ere generasjoner er ellers bedriftens fremste konkurransefortrinn.

Sign On lansert
Kommunikasjonsplattformen IFD Sign On er klar for markedet. Målet er 100 solgte abonnementer før året er omme og ambisjonen er et internasjonalt marked.

Faste sider:
– Bransjenyheter
– Leverandørregister
– Messekalender


– Les mer om Treindustrien

– Bestill abonnement

– Last ned enkeltsider eller -utgaver av bladet


 

Treindustrien 3/2015 er ute nå