Retailmagasinet er et uavhengig fagtidsskrift for drift og ledelse av kjeder og kjøpesenter. Vi dekker ulike aspekter av fag- og detaljhandelen, uavhengig av varesortiment, og gir deg nyheter, fagartikler og case som bidrar til inspirasjon og verdifull innsikt i en bransje som er i stadig utvikling.

Retailmagasinet tar opp muligheter og problemstillinger som gjerne er felles for de fleste handels- og servicebedrifter:

Kjede- og kjøpesenternytt
Franchisedrift
Trender og utvikling
Butikkledelse
Markedsføring og «mersalg»
Kundebehandling
Forretningsutvikling
Butikkorganisering
Butikkdrift
Bedriftsøkonomi
Personalpolitikk, rekruttering og bemanningsløsninger
Lønn, arbeidsrett og trygderett
Data- og kommunikasjonsteknologi

Retailmagasinet distribueres til blant annet kjedeledelse og administrasjon, mellomledere i kjedene regionalt, senterledere, avdelingsledere på butikknivå og franchisetakere. Vi når også ut til ledende kompetanse- og utdanningsmiljø, eiendomsselskap, forsikringsselskap, banker og leverandører med virksomhetsområder som berører bransjen.

Her finner du tidligere utgaver av Retailmagasinet

Nettstedet www.retailmagasinet.no oppdateres jevnlig med nyheter.


Kontakt:

Redaktør:
Nils Vanebo
Tlf: 915 10 100
nils@vanebo.no

Markedsavdeling:
Salgssjef Lena Ørbog
Tlf:  930 90 509
lena@askmedia.no

Abonnement:
Telefon: 46 94 10 00
abonnement@askmedia.no

Postadresse:
Retailmagasinet
Postboks 130
2261 Kirkenær


Retailmagasinet – Lenker:

Annonseinfo

Abonnement

Medieplan 2020

www.retailmagasinet.no


 

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre