Renholdsnytt er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot hele den profesjonelle renholdsbransjen.

Vi bringer artikler om moderne renholdsmetoder, utrustning, trend/utvikling, konsepter og praktisk drift. Bransjenyheter og nye produkter vies stor oppmerksomhet.

Våre lesere jobber både i det private næringsliv og i det offentlige. Vi retter oss spesielt mot husøkonomer, renholdsledere, – teknikere og instruktører, renholdskonsulenter, og innkjøp-, drifts og eiendomsansvarlige i privat og offentlig sektor, vaskerier og rengjøringsbyråer.

Renholdsnytt redigeres etter redaktørplakaten, og kommer ut seks ganger i året.

Renholdsnytt ble etablert i 1977 og fusjonerte i 2000 med tidsskriftet Rengjøring & Vedlikehold.

Her finner du tidligere utgaver av Renholdsnytt

Nettstedet www.renholdsnytt.no oppdateres jevnlig med nyheter.


Kontakt:

Redaksjon:
Pål Sønsteli, redaktør
Tlf.: +47 993 61 717
e-post: pal@askmedia.no

Annonser:
Elisabeth Sjørbotten
Tlf.: +47 950 77 165
e-post: elisabeth@askmedia.no

Abonnement:
Tlf: +47 469 41 000
e-post: abonnement@askmedia.no

Postadresse:
Postboks 130
2261 Kirkenær


Renholdsnytt – Lenker:

Annonseinfo

Abonnement

Medieplan 2020

 

www.renholdsnytt.no


Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre