Bedre Gardsdrift er et uavhengig og frittstående landbruksfaglig tidsskrift, som utkommer med ti nummer i året, første gang i 1991. Bladet er mynta på den norske bonden, men leses også av maskinleverandører, rådgivningstjenesten i landbruket og entreprenører.

Vi ser på bonden som bedriftsleder og garden som en bedrift. Målet er at fagbladet skal være ei verktøykasse, som er med på å lette bondens hverdag og gjør drifta mer lønnsom. Driftsteknikk og økonomi er bladets to bærebjelker.

I gardsanalysene belyser vi ulike produksjoner over hele landet. Brukerne forteller om drifta og legger alle regnskapstallene på bordet, som så blir analysert og kommentert.

Traktortestene er et annet fast innslag i bladet. Her settes de fleste nytraktorene på markedet under lupa. ”Småsmart” er ei spalte hvor bonden henter praktiske tips og ideer. Produktnyheter fra landbruksutstillinger i inn- og utland er et annet satsingsområde.

Her finner du tidligere utgaver av Bedre Gardsdrift

Nettstedet www.gardsdrift.no oppdateres jevnlig med nyheter.


Kontakt:

Redaksjon:
Hans Degerdal, sjefredaktør
Tlf: 90 77 20 09
E-post: hans@askmedia.no

Sesselja Bigseth, redaktør
Tlf.: 41 74 81 11
e-post: sesselja@askmedia.no

Magnus Mo Opsahl, journalist
Tlf.: 99 55 27 15
e-post: mmo@askmedia.no

Magnus Sørlie, journalist
Boks 130
2261 Kirkenær
Tlf.: 907 14 841
E-post: soerlie@askmedia.no

Per Magne Tøsse, journalist
Tlf.: 907 49 332
E-post: per.magne@askmedia.no

Annonser:
Roy Utgaard
Tlf: +47 950 77 599
e-post: roy@askmedia.no

Abonnementsservice:
Tlf: +47 469 41 000
e-post: abo.bedregardsdrift@askmedia.no


Bedre gardsdrift – Lenker:

Annonseinfo

Abonnement

Medieplan 2019

www.gardsdrift.no

 


 

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre