Bedre Gardsdrift er et uavhengig og frittstående landbruksfaglig tidsskrift, som kommer ut ti ganger i året. Bladet ble lansert under navnet K.K. Heje i 1981, før det skiftet navn til Bedre Gardsdrift i 1991. Bladet retter seg mot den norske bonden, men blir også lest av maskinbransjen, rådgivningstjenesten og entreprenører.

Vi ser på garden som en bedrift og bonden som bedriftsleder, og bladet dekker landbruksteknikk og økonomi som hovedområder. Fagbladet skal være ei verktøykasse som bidrar til å gjøre hverdagen lettere og drifta mer lønnsom for bonden.

Faste innslag i bladet er gardsanalysene der vi ser på ulike produksjoner over hele landet. Her forteller brukerne om drifta og legger alle regnskapstallene på bordet, som vi så analyserer og kommenterer.

I traktortestene setter vi nye traktorer under lupa og vurderer dem etter en rekke faste, målbare kriterier, mens prøvekjøringene våre er en enklere bedømming av hvordan traktoren er i bruk.

«Vedlikehold» er en fast spalte hvor vi viser leserne hvordan de utfører ulike reparasjoner og vedlikehold, og i «Småsmart» viser vi fram praktiske tips og lure løsninger som andre bønder har kommet opp med. Videre presenterer vi norske bransjenyheter og produktnyheter fra landbruksmesser i inn- og utland.

www.gardsdrift.no oppdateres jevnlig med nyheter.


Kontakt:

Redaksjon:
Hans Degerdal, sjefredaktør
Tlf: 90 77 20 09
E-post: hans@askmedia.no

Sesselja Bigseth, redaktør
Tlf.: 41 74 81 11
e-post: sesselja@askmedia.no

Magnus Mo Opsahl, journalist
Tlf.: 99 55 27 15
e-post: mmo@askmedia.no

Magnus Sørlie, journalist
Tlf.: 907 14 841
E-post: soerlie@askmedia.no

Per Magne Tøsse, journalist
Tlf.: 907 49 332
E-post: per.magne@askmedia.no

Annonser:
Roy Utgaard
Tlf: +47 950 77 599
e-post: roy@askmedia.no

Abonnementsservice:
Tlf: +47 469 41 000
e-post: abo.bedregardsdrift@askmedia.no


Bedre gardsdrift – Lenker:

Annonseinfo

Abonnement

Medieplan 2020

www.gardsdrift.no

 


 

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre