Aktuell Sikkerhet avdekker sikkerhetsrisiko og – behov og gir faginformasjon om sikkerhetsløsninger i privat næringsliv og i det offentlige.

Dekningsområdene er:

· Sikkerhetsstrategi og – ledelse.
· Det offentlige med sikkerhets- og beredskapsetater: nye metoder, sikkerhetsutstyr og strategi.
· Privat næringsliv: Sikkerhet som fag, sikring mot innbrudd og svinn.
· It-sikkerhet.
· Brannsikkerhet.
· Videoovervåking.
· Sikkerhet i varehandelen.

Målgrupper er:

Sikkerhetsansvarlige i næringslivet og det offentlige med avgjørende innflytelse på bestilling og innkjøp av sikkerhetsprodukter og – tjenester, installasjon og service.

6 utgaver årlig.

Her finner du tidligere utgaver av Aktuell Sikkerhet

Nettstedet www.aktuellsikkerhet.no oppdateres jevnlig med nyheter.


Kontakt:

Redaksjon:
Even Rise, redaktør
Tlf.: + 47 901 60 120
e-post: even@askmedia.no

Abonnement:
Britt Løbak
Tlf.: +47 469 41 000
e-post: abonnement@askmedia.no


Aktuell sikkerhet – Lenker:

Annonseinfo

Abonnement

Medieplan 2020

www.aktuellsikkerhet.no


 

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre