retailmagasinet.no

retailmagasinet.no dekker ulike aspekter av fag- og detaljhandelen, uavhengig av varesortiment, og gir deg nyheter, fagartikler og case som bidrar til inspirasjon og verdifull innsikt i en bransje som er i stadig utvikling.

Nettstedet tar opp muligheter og problemstillinger som gjerne er felles for de fleste handels- og servicebedrifter.


retailmagasinet.no er nettutgaven til magasinet Retailmagasinet.

Kontakt

Redaktør:

Nils Vanebo

915 10 100

[email protected]

Annonser:

Salgssjef Lena Ørbog

930 90 509

[email protected]