Retailmagasinet

Retailmagasinet

Retailmagasinet er et uavhengig fagtidsskrift for drift og ledelse av kjeder og kjøpesenter.

Vi dekker ulike aspekter av fag- og detaljhandelen, uavhengig av varesortiment, og gir deg nyheter, fagartikler og case som bidrar til inspirasjon og verdifull innsikt i en bransje som er i stadig utvikling.

Retailmagasinet tar opp muligheter og problemstillinger som gjerne er felles for de fleste handels- og servicebedrifter:

 • Kjede- og kjøpesenternytt
 • Franchisedrift
 • Trender og utvikling
 • Butikkledelse
 • Markedsføring og «mersalg»
 • Kundebehandling
 • Forretningsutvikling
 • Butikkorganisering
 • Butikkdrift
 • Bedriftsøkonomi
 • Personalpolitikk, rekruttering og bemanningsløsninger
 • Lønn, arbeidsrett og trygderett
 • Data- og kommunikasjonsteknologi

Retailmagasinet distribueres til blant annet kjedeledelse og administrasjon, mellomledere i kjedene regionalt, senterledere, avdelingsledere på butikknivå og franchisetakere. Vi når også ut til ledende kompetanse- og utdanningsmiljø, eiendomsselskap, forsikringsselskap, banker og leverandører med virksomhetsområder som berører bransjen.


Nettstedet www.retailmagasinet.no oppdateres jevnlig med nyheter.

Kontakt

Redaktør:

Nils Vanebo

915 10 100

[email protected]

Annonser:

Kine Holm
958 94 913
[email protected]


Abonnement:

46 94 10 00

[email protected]

Postadresse:

Postboks 130

2261 Kirkenær


Annonseinfo

Abonnement

www.retailmagasinet.no

Powered by Labrador CMS