Alle som ønsker en karriere i Storebrand blir sjekket før ansettelse. Jo mer betrodd stillingen er, desto grundigere sjekkes kandidaten.

0715-personalogledelsePersonal og Ledelse er et fagblad for alle som jobber med ledelse og utvikling av organisasjonens menneskelige ressurser.

I utgave 7/2015 kan du lese om følgende:

Leder: Sjekker jobbsøkerne grundigere
«De siste årene har det blitt et gradvis større fokus på bakgrunnssjekk av jobbsøkere. Dette skyldes både økt mediefokus på temaet, en tilvekst av virksomheter som tilbyr bakgrunnssjekker og at virksomhetene selv har sett behovet for dette.»

Slik bakgrunnssjekker de hos:
– Storebrand
– Skatteetaten
– Statsbygg
– Tine

Bakgrunnssjekk er et gravearbeid
Mange norske virksomheter bruker profesjonelle sikkerhetsfirma for å gjøre en grundig sjekk av finalekandidaten. Men hva gjør disse selskapene når de sjekker kandidatene?

Dette sjekker proffene

Stoler ikke blindt på jobbsøkerne
Norske arbeidsgivere tar færre sjanser når de ansetter nye medarbeidere. Trenden er at flere sjekkes grundigere enn før.

Flere funn i KRISINO-rapporten
Kriminalitets – og sikkerhetsundersøkelsen i Norge viser flere interessante funn om norske arbeidsplasser.

Outplacement og karriereomstilling:
Hjelp til et nytt veivalg i livet
Når bedriftene omorganiserer eller reduserer staben står mange ansatte ovenfor et nytt veivalg karrieremessig. I dårlige nedbemanningsprosesser kan bedriftens ettermæle stå på spill.

I tøffe tider:
– Vern om talentene
Nedbemanning og omstilling kan skremme de flinkeste hodene i bedriften. Forutsigbarhet og trygghet er viktig for å unngå at bedriftens talenter forsvinner ut i samme prosessen.

Fast program i Gjensidige
Forsikringsselskapet har i årevis satset stort på talentutvikling og kompetanseheving hos eksisterende medarbeidere. I forbindelse med omstilling får de ansatte tilbud om videre karrierehjelp.

En god nedbemanningsprosess
For at en nedbemanning skal være vellykket, er det avgjørende at virksomheten har forholdt seg lojalt til arbeidsmiljølovens regler. Kravet om saklighet og om en forsvarlig prosess står sentralt.

Sett den sykmeldte i sentrum
Depresjon er en sykdom som rammer mange. Ofte medfører det langvarige sykmeldinger. For å hjelpe den sykmeldte tilbake til jobb må man ta hensyn til individuelle behov.

Arbeidspsykologiske tester:
– Sertifisering er blitt en nødvendighet
I dag er hele 18 arbeidspsykologiske tester som blir brukt i rekrutteringsarbeidet, utvelgelse og utvikling sertifisert av DNV GL. Det utgjør en markant økning fra tidligere år.

18 sertifiserte arbeidspsykologiske tester
Vi gir deg den komplette listen over tester som er sertifisert per oktober 2015.

Friminutt med Kjersti Løken Stavrum
– Gi ros for gode ideer, da får du enda flere! Kjersti Løken Stavrum brant seg som ung journalist. Sjefen snappet hennes gode ide og ga den til en kollega. – Da lærer du fort at det ikke er slik du bygger opp under ansatte og deres motivasjon i arbeidet, sier hun.

Psykologene:
Å lede nedbemanninger
Mange bedrifter er i disse dager nødt til å redusere sin arbeidsstokk. Arbeidsledigheten stiger, og i flere bransjer er det krevende tider. Svært få blir ledere for å fortelle sine medarbeidere at de mister jobben. Oppgaven er ubehagelig, men det er viktig å gjøre den skikkelig.

Jus og ledelse:
– Året går mot slutten – Ferie og fridager til gode
– Pleie av nærstående

Advokaten svarer:
– Kan vi alkoteste medarbeideren?
– Har brukt for mange egenmeldinger
– Oppsigelse ved tap av førerkort
– Krever fortrinnsrett etter nedbemanning
– Hvor mye kan vi vektlegge det personlige inntrykket ved ansettelser?

Lønn og pensjon:
– Ansatt leier bil fra arbeidsgiver
– Kan vi som arbeidsgiver dekke noen av arbeidstakers flyttekostnader?
– Reiseforsikring som dekker både jobb- og privatreiser: Blir alt skattepliktig?

Aktuelt – Nyheter og tips
Hanne Tømta fikk pris for godt lederskap
Store forskjeller i arbeidsledigheten
Foretrekker godt voksne
Ansattes utseende kan påvirke kundenes valg
Flere seniorer på sosiale medier
Utbrenthet øker sannsynligheten for depresjon
Deprimerte blir ofte uføretrygdet
Terroren rammet også de som ikke var på jobb
Populær app for statsansatte
God ergonomi bevarer arbeidsevnen
Ledere må ha en bevisst holdning til sikkerhet
Arbeidsklima påvirker helse og produktivitet
Må tenke langsiktig i rekrutteringen
Ta en pause før du går tom
Tonefallet avgjør hva du egentlig sier
Familiebakgrunn har stor betydning for barns helse
God planlegging gir resultater

HR-Nytt
Nyheter fra HR Norge

Personalmarkedet
Bedriftsoversikt

 


– Les mer om Personal og Ledelse

– Bestill abonnement

– Last ned enkeltsider eller -utgaver av bladet


 

Personal og Ledelse 7/2015 er på vei