– Når jeg slutter å merke nedbemanningsprosesser på kroppen, slutter jeg med dette, sier Yvonne Fosser, HR-direktør i Innovasjon Norge. Denne utgaven tar blant annet for seg HRs rolle i nedbemanningsprosesser.

0615-personalogledelsePersonal og Ledelse er et fagblad for alle som jobber med ledelse og utvikling av organisasjonens menneskelige ressurser.

I utgave 6/2015 kan du lese om følgende:

Leder: Den andre siden av HR
«Nedbemanninger er også en utfordring for HR-avdelingen. Mange HRfolk opplever at det er det tøffeste de gjør.»

TEMA: HRs rolle i nedbemanningsprosesser:

– Du får en reaksjon etterpå
– Når jeg slutter å merke nedbemanningsprosesser på kroppen, slutter jeg med dette, sier Yvonne Fosser, HR-direktør i Innovasjon Norge.

– Viktig å hjelpe ledere som ikke har erfaring med nedbemanninger
HR-avdelingen har vært gjennom dette før, sier Marita Nesvik, HR-direktør i Lyse.

– Må trene på ikke å ta sakene personlig
– Det kan være tøft å oppleve at kolleger overser deg i kantina, sier Rut Elise Samuelsen, konstituert HRdirektør i Manpower.

 

TEMA: Utenlandserfaring

Arbeid og studier i utlandet har høy verdi
I DNB ser de etter kultursensitivitet når de rekrutterer unge mennesker inn i selskapet. – Utenlandserfaring kommer veldig godt med i mange stillinger hos oss, sier Glenn Menkin.

Mangfold er et konkurransefortrinn
PwC rekrutterer årlig rundt 100 nyutdannede. I august startet 112 nye kandidater i selskapet. Utenlandserfaring er helt klart positivt.

– Jeg hadde hatt god nytte av å ha jobbet ett år
Askergutten Joachim Hansteen kom hjem i 2014 etter fire års finansstudier i USA. Sommeren 2016 fullfører han mastergraden i økonomi i Bergen. – Det siste kunne jeg ha ventet litt med, sier han.

 

Slik er arbeidsmiljøet  Norge
Ny faktabok om arbeidsmiljøet i Norge: Det er 2,7 millioner yrkesaktive i Norge, men hvordan har vi det egentlig på arbeidsplassen?

– Vi vil ha medarbeidernes ”beste jeg”
Pensionsmyndighetens IT-avdeling i Sverige: Den pågående digitaliseringen av samfunnet stiller store krav til utvikling av nye innovative tjenester. For å nå målet om å bli Sveriges beste IT avdeling i 2020, må de rekruttere riktig og finne medarbeideres «beste jeg».

Resultatene kommer ikke av seg selv
Trening i arbeidstiden kan gi lavere sykefravær og økt produktivitet – men det krever også at arbeidstakerne øker pulsen på fritiden.

Friminutt med forbrukerombud Gry Nergård
Forbrukerombud Gry Nergård er brennende opptatt av at forbrukerne ikke skal bli lurt. På arbeidsplassen er hun mest opptatt av å finne løsninger. Sutring er nemlig det verste hun vet.

Psykologene:
Sånn passe ryddig eller sånn passe rotete?
Boken «The life-changing magic of tidying up» har blitt en internasjonal bestselger. Hvordan kan en bok med ordene rydding og magi i samme tittel bli en salgssuksess?

Jus og ledelse:
– Bedriftsinterne aldersgrenser
– Gjennomsnittsberegning av arbeidstid

Advokaten svarer:
– Skal sykmeldte skjermes ved nedbemanning?
– Utbetaling av bonus
– Kan arbeidstaker kreve fortsatt jobb etter fylte 67 år?
– Oppsagt i prøvetiden
– Midlertidige ansettelser

Lønn og pensjon:
– Kan vi dekke parkeringsbøter?
– Hvem eier telefonen?
– Kan man melde syke arbeidstakere ut av pensjonsordningen?

Aktuelt – Nyheter og tips
Forandring fryder ikke alltid
Færre forretningsreiser
Høyt utdannede lever lengst
Over 200 000 har nedsatt arbeidsevne
Smerter gir mest sykefravær
Lange arbeidsdager øker faren for slag
Stabil sysselsetting for funksjonshemmede
Flest kvinner tar høyere utdanning
Nytt kompetansesenter for arbeidsinkludering
Flest menn kombinerer inntekt og pensjon
Har målt arbeidsmiljøet i Europa
Tidlig uttak av alderspensjon gir lavere årlige pensjoner
Akademikere deltar mest på kurs og konferanser
Vi behandler andre som vi selv blir behandlet
Mange menneskelige feil kan unngås
Sov deg til suksess

HR-Nytt
Nyheter fra HR Norge

Personalmarkedet
Bedriftsoversikt


– Les mer om Personal og Ledelse

– Bestill abonnement

– Last ned enkeltsider eller -utgaver av bladet


 

Personal og Ledelse 6/2015 er på vei