renholdsnytt.no er landets eneste nettsted som retter seg mot hele den profesjonelle renholdsbransjen. renholdsnytt.no skriver for alle enten dere jobber i det private næringsliv eller det offentlige.

Nettstedet gir bransjen daglige nyheter om moderne renholdsmetoder, trender, utvikling, konsepter og praktisk drift. Bransjenyheter og nye produkter vies stor oppmerksomhet.

renholdsnytt.no er nettstedet til tidskriftet Renholdsnytt.


Kontakt:

Redaksjon:
Pål Sønsteli, redaktør
Tlf.: +47 993 61 717
e-post: pal@askmedia.no

Annonser:
Elisabeth Sjørbotten
Tlf.: +47 950 77 165
e-post: elisabeth@askmedia.no

Abonnement:
Tlf: +47 469 41 000
e-post: abonnement@askmedia.no


Nettsted

Annonseinfo


 

 

Lagre