helsemedisinteknologi.no er nettsida til fagtidsskriftet HMT.

Nettsida og tidsskriftet dekker følgende stoffområder:

• Helse
• Helsepolitikk
• Sykehusdrift
• Medisinsk teknikk
• Ledelse og økonomi

Fagtidsskriftet er selvstendig, men har et nært samarbeid med medlemsorganisasjonene:

• MTF – Medisinsk Teknologisk Forening
• NFMF – Norsk Forening for Medisinsk Fysikk
• FSTL – Forum for Sykehusenes Tekniske Ledelse
• NSH – Norsk sykehus- og helsetjenesteforening
• Leverandørforeningen for Helsenorge LFH
• Arkitektforum for Helsebygg
• InnoMed


Kontakt:

Ansvarlig redaktør:
André Hagen
+47 467 75 050
andre@askmedia.no

Journalist:
Nils Vanebo
+47 915 10 100
nils@askmedia.no

Salgssjef, annonser og innkjøpsregister:
Ronny Grenberg
+ 47 907 63 984
ronny@a2media.no

 


Nettsida

Annonseinfo


 

Lagre