idrett-anlegg.no

Idrett-anlegg.no er nettsida til Idrett & Anlegg – Norges eneste fagblad om idrettsanlegg og idrettspolitikk.

Bladet kommer ut sju ganger årlig, og dekker anlegg for alle idretter, både innen- og utendørs.

Kontakt

Redaksjon:
Georg Mathisen
90 93 28 97
[email protected]