Friidrettsbanen på Hornnes i Evje og Hornnes kommune har vekket oppsikt både nasjonalt og internasjonalt, med blant annet ekstra myk løpebane, varmekabler, fem kastringer og gapahuk.

Idrett & Anlegg er Norges eneste fagblad om idrettsanlegg og idrettspolitikk. Bladet kommer ut sju ganger årlig, og dekker anlegg for alle idretter, både innen- og utendørs.

I Idrett & Anlegg nr 6/2017 kan du lese om følgende:

Leder:
Kompetanse, kompetanse, kompetanse
«Det ville helt sikkert vært mange flere anlegg i vårt langstrakte land som hadde vekket oppmerksomheten utover våre landegrenser hvis anleggsbyggerne hadde våget å satse litt utradisjonelt og bruke av den kompetansen som finnes hos brukerne.»

Kretsen kjøper anleggskompetanse
Aust-Agder idrettskrets har ingen egen anleggskonsulent. Den kompetansen kjøper de av Idrettsfinans AS.

Drømmeanlegg vekker oppsikt
Olav Magne Tveitå har fått realisert sitt drømmeanlegg på Hornnes i Evje og Hornnes kommune. Friidrettsbanen har vekket oppsikt både nasjonalt og internasjonalt, med blant annet ekstra myk
løpebane, varmekabler, fem kastringer og gapahuk.

Kjempeinvestering i idrettsanlegg
Oslofjord Convention Center i Stokke investerer svimlende 3,5 milliarder kroner i idrettsanlegg, overnatting og konferansefasiliteter de neste årene og håper med det å tiltrekke seg idrettsarrangement som Norge aldri har hatt tidligere.

Blir Oslos grønneste byggeprosjekt
Grorud flerbrukshus blir et foregangsprosjekt i Kultur- og idrettsbygg Oslo KF og Oslos «grønneste byggeprosjekt» når det starter opp i begynnelsen av 2018.

Bygget grønn flerbrukshall i tre
Det lukter tre når man går inn i Evje flerbrukshall. Men så er jo også hele hallen bygget i tre. Og den blir varmet opp på flis.

Din kommune: Froland
Kompakt idrettstilbud
I Froland kan man drive over 20 idretter innenfor et lite område. Her ligger både svømmehall, idrettshall, kunstgressbaner og skiskytteranlegg like ved hverandre.

Bygget friidrettsbane uten friidrettsklubb
I Risør var det ingen friidrettsklubb, men likevel bygget kommunen ny friidrettsbane da fotballbanen skulle få kunstgress. Nå yrer det plutselig av unge, håpefulle friidrettsutøvere.

Skuffet over statsbudsjettet
Norges idrettsforbund mener forslaget til statsbudsjett for 2018 er skuffende for norsk idrett. Regjeringen forslag vil gjøre det vanskeligere for klubber, lag og foreninger.

Rett fra Tvedt
Idretten går så det gviner
«NIF utarbeider årlig en nøkkelstallrapport som beskriver status og utvikling for norsk idrett. Rapporten viser at norsk idrett er i stadig positiv utvikling. Antall medlemskap i de ordinære idrettslagene økte med nesten 34 000 i fjor.»
Idrettspresident Tom Tvedt er fast spaltist i Idrett & Anlegg.

Aktuelt
31 idrettslag får pengestøtte fra flyktningfond
Ung kvinnebølge inntar styrerommene
Søknad om spillemidler for 2018
Odlo skal kle opp skiskytterlandslaget

Faste sider:
Aktuelt fra Kulturdepartementet
Nytt fra Bad, park og idrett
Anleggsbørsen


Les mer om Idrett & Anlegg

Bestill abonnement

Last ned enkeltsider eller -utgaver av bladet

Idrett & Anlegg 6/2017 er ute nå