Tre idretter har fått sine drømmelokaler i nyåpnede Lade sambrukslag. Det og mye mer kan du lese om i denne utgaven av Idrett & Anlegg.

Idrett & Anlegg er Norges eneste fagblad om idrettsanlegg og idrettspolitikk. Bladet kommer ut sju ganger årlig, og dekker anlegg for alle idretter, både innen- og utendørs.

BESTILL ABONNEMENT PÅ IDRETT & ANLEGG

I Idrett & Anlegg 2/2018 kan du lese om følgende:

Leder

På tid emed samling og samhandling
«Vi synes det er skammelig hvordan media nærmest i flokk har drevet en heksejakt mot Tom Tvedt, og nærmest drevet han fra skanse til skanse. I en slik situasjon er det lett å bli presset til å gjøre
enda flere feil.»


Arrangement

Børstet støvet av eget arrangement
Det som bare skulle være et jubileumsarrangement er blitt en viktig grunnstein i driften av Kvam Idrettslag.


Din kommune: Askim

Det meste på ett sted
En kommunal idrettspark som har det meste – og ellers alt fra svømmetrening i kommersielt badeland til skipark som bygges på dugnad. Askim kommune har mye å by på, og har det konsentrert.


Kretslederen

Tore staker ut kursen for Trøndelag
Tore Rømo er historisk som den første kretslederen i Trøndelag idrettskrets. – Jeg er svært opptatt av at vi tar med de gode modellene som har skapt suksess for trønderidretten, inn i den nye idrettskretsen, sier han.


Idrettshall

Drømmelokaler for tre idretter
I februar åpnet Lade sambruksanlegg. Dette er et etterlengtet og fantastisk flott anlegg som består av en tennishall med fire baner, aktivitets-/baneområde for minitennis, bordtennishall, kampsportsaler, garderober, treningsrom og klubblokale.


Kommunesamarbeid

Samarbeider om bygging og drifting
Fire kommuner i Stavanger-regionen har gått sammen om å etablere og drifte fire store idrettsanlegg gjennom et interkommunalt foretak. Erfaringene er svært gode.


Faste sider

Rett fra Tvedt
Idrettsglede for alle må tas på alvor
«Norges idrettsforbund vet at idrett er viktig for å skape gode fellesskap og god integrering også utenom det som ordinært skjer i idrettslagene. Idrett er et felles språk, dette «språket» er kjent over hele verden og deltakelsen er oftest enkel å få til og representerer en lav terskel å gå over for barna.»

Idrettsjus
Utfordrende saker lar seg løse
I alle organisasjoner – også i idrettsverden – skjer det ting som oppleves vanskelige og som påvirker klimaet negativt. Hva sakene angår, graden av alvor og omfang er like bredspekteret som antall tilfeller.

Aktuelt fra Kulturdepartementet
Nytt fra Bad, park og idrett
Anleggsbørsen


Les mer om Idrett & Anlegg

Bestill abonnement

 

Idrett & Anlegg 2/2018 er ute nå