horecanytt.no

horecanytt.no er nettstedet for deg som jobber innen hotell, restaurant, catering og café. Nettsiden bringer daglige nyheter om bransjen, produkter og ledelse vies stor oppmerksomhet.

Nettstedet er bransjestedet for tidsskriftet Horeca.

Kontakt

Redaktør:

Morten Holt

99 52 79 02

[email protected]


Annonser:

Elisabeth Sjørbotten
950 77 165

[email protected]