NYTT NUMMER: Belysning i behandling, dataprogram som avslører lungebetennelse, og bildesatsing hos Helse Vest. Se hva du kan lese om i HMT 6/2017.

HMT retter seg spesielt mot sykehusene og institusjonstjenesten, og tar opp aktuelle spørsmål innen helse, helsepolitikk, sykehusdrift, medisinsk teknikk, samt ledelse og økonomi.

I HMT 6/2017 kan du lese om følgende:

LEDER

Når maskinen går forbi mennesket
I en artikkel i denne utgaven kan du lese om forskere ved Stanford som har utviklet en algoritme som brukes til å oppdage lungebetennelse ut fra røntgenbilder av brystet. Den klarer dette minst like godt – som oftest bedre – enn radiologer er i stand til.


FORSKNING

Dataprogram avslører lungebetennelse i røntgenbilder
Forskere ved Stanford har utviklet en algoritme som kan brukes til å oppdage lungebetennelse ut fra røntgenbilder av brystet. Den skal klare dette like godt og ofte bedre enn det praktiserende radiologer er i stand til, viser deres undersøkelser.

Microsoft vil løse kreftgåten raskt
Med kunstig intelligens og maskinlæring vil Microsoft hjelpe forskere i legemiddelindustrien til å finne ut hvordan de kan diagnostisere og kurere ulike sykdommer, blant annet kreft.


MEDICA DÜSSELDORF

Noen inntrykk fra Medica i Düsseldorf
Besøkende og utstillere Medica har hittil beholdt sin sterke stilling til tross for tidligere finanskrise og den generelle nedgang i verdensøkonomien som har rammet de fleste andre bransjer.


KOMMENTAR

Sykehuslegenes arbeidstidsordninger bør endres
Mens sykepleierne nærmest har et slags skiftarbeid med dagvakter, kveldsvakter og nattevakter som de veksler mellom gjennom hele uken, har legene i hovedsak konsentrert sin arbeidstid til dagtid i ukedagene, men med plikt til å dekke øyeblikkelig hjelp og annen nødvendig legehjelp gjennom hele døgnet og i helgene.


AKTUELT

Avtale om transport av laboratorieprøver
Norske sykehus har inngått en transportavtale for laboratorieprøver med Posten Norge, som erstatning for A-postordningen som faller bort ved nyttår.


TEMA: BREEAM

BREEAM-NOR miljøsertisering
BREEAM er det miljøsertifiseringsverktøyet som benyttes mest i Norge og Europa for øvrig. Det har sin opprinnelse fra Storbritannia og har vært i bruk der siden 1990. Verktøyet eies og forvaltes av BRE, som er en uavhengig bransjeaktør i Storbritannia.


BILDESATSING

Samler Helse Vest til et bilderike
Bruk av ulike typer media som en del av diagnostisering og behandling øker i takt med den teknologiske utvikling, og blir stadig viktigere. 

Regionale bildeløsninger
I dette nummeret av HMT omtales bildesatsningen i Helse Vest. Det er en omfattende IKT-løsning som omfatter alle typer bilder, røntgen, ultralyd, MR, endoskopi og fotografi. Planleggingen har foregått over flere år og er nå i ferd med å bli implementert.


JUSS

Enklere for leverandører å kreve erstatning ved brudd på anskaffelsesregelverket
EFTA-domstolen avsa i november i år en avgjørelse som åpner for at det skal bli enklere for leverandører å få erstatning ved brudd på anskaffelsesregelverket. Et enkelt brudd på regelverket for offentlige anskaffelser kan nå være nok til at enleverandør skal kunne kreve erstatning for det økonomiske tapet leverandøren har pådratt seg som følge av bruddet.


NFMF 50 år

Trekk fra utviklingen av medisinsk teknologi i Norge fra 1950-årene
HMT presenterer over ere utgaver artikler om milepæler i utviklingen av norsk medisinsk teknologi fra 1950-årene og til 1990-årene.

Norsk Forening for Biomedisinsk Teknikk – 50 år
Norsk forening for Biomedisinsk Teknikk (NFBT) ble etablert 23. januar 1967. Initiativet til foreningen var en følge av det raskt økende innslaget av teknologi i medisinsk diagnostikk og behandling på siste halvdel av 1950-tallet og 1960-tallet. Interessen blant leger ble tent ved deltakelse på internasjonale konferanser, gjennom fagartikler og avhandlinger.


VELFERDSTEKOLOGI

Fremtidens omsorgsverktøy
Da hun fikk problemer med å kommunisere med sin bestefar, fant hun opp en digital minnebok, appen inMemoria som nå er i ferd med å bli fremtidens omsorgsverktøy.


MEDICA

Sony viste fram bredt produktspekter
Sony viste på Medica fram monitorer, opptakere, VR og ikke minst NUCLeUS-plattformen som de satser tungt på.


INNOMEDS INNOVASJONSKONFERANSE

Meget interessant innovasjonskonferanse
Årets utgave av Innomeds innovasjonskonferanse ble akkurat så spennende som programmet tilsa den kunne bli. Årets tema var samskaping.


BELYSNING

Vil teste om oransje lys
Ved akuttpsykiatriske senter i Trondheim dekkes vinduer og lamper med oransje filtre. En ny behandlingsmetode skal testes ut.

Forsker på lysbehandling av pasienter med demens
Et omfattende forskningsprosjekt på effektene av lysterapi for demenspasienter utføres nå i Bergen. Omlag 70 sykehjemspasienter vil få behandling med kunstig dagslys i de mørke vintermånedene.


TAIPEI

«I trygge hender» vant internasjonal pris
Pasientsikkerhetsprogrammet «I trygge hender 24-7» vant prisen i kategorien Quality & Safety and Patient-centered care, på International Hospital Federations 41st World Hospital Congress i Taipei, Taiwan.

Stor NSH-delegasjon åp IHF-kongress

Takket av som president i IHF

Brisbane neste år


ARKITEKTFORUMS SPALTE

Arkitekstforum for helsebygg – på tampen av vårt
I medlemsmøte tidligere i høst tok Arkitektforum for helsebygg opp arkitekturens vilkår i nåtidas sykehusprosjekter. «I hvilken grad blir god arkitektur og kvalitet vektlagt når sykehus skal planlegges?» var spørsmålet vi stilte i forkant av møtet.


LEVERANDØRPROFIL

Leverer tv og wifi til sykehus
Pasienter tar med seg sine TV- og surfevaner når de blir lagt inn på sykehus, institusjoner og eldrehjem. Hoist Group leverer løsninger.


SYKEHUSET VESTFOLD TØNSBERG

Tønsbergprosjektet vant pris
Tønsbergprosjektet ved Sykehuset i Vestfold har vunnet buildingSMART Internationals pris for beste prosjekt i kategorien Design Using Open Technology.


LAB 18

Helse på Lab 18
16.–18. oktober 2018 er Lab tilbake på Lillestrøm – fire år etter forrige Lab-messe. ’Helse’ er en denert hovedmålgruppe.


FASTE SIDER

Nytt fra NFMF

Nytt fra NSH

Agenturregister

Innkjøpsregister
Se nettversjonen her

Møter, kongresser, konferanser
Se kalenderen her


Les mer om HMT

Bestill abonnement

HMT 6/2017 er ute nå