Tema i denne utgaven er forvaltning, drift og vedlikehold.

0615-hmtHMT retter seg spesielt mot sykehusene og institusjonstjenesten, og tar opp aktuelle spørsmål innen helse, helsepolitikk, sykehusdrift, medisinsk teknikk, samt ledelse og økonomi.

Den nyeste utgaven inneholder følgende:

TEMA: FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Halvert energiforbruk i fremtidens sykehus
Av Sigmund Stikbakke, Signe Hveem, Trond Thorgeir Harsem og Janne Grindheim

Bare tørre fakta eller et viktig bidrag til bedre ressursutnyttelse?
Av Sigmund Stikbakke og Anne Kathrine Larssen

Helseforetakene har en unik oversikt over tilstanden i egen bygningsmasse
Av Sigmund Stikbakke og Anne Kathrine Larssen

MEDICA

130.000 på årets Medica
Av Øystein Jensen

TEMA: NYTT ØSTFOLDSYKEHUS

Nå er sykehuset klart
Av Anne-Grete Melkerud

Hovedpersonen i hovedrollen
Av Anne Grethe Erlandsen

Arkitektens designprosess da økonomien ble strammet inn – en suksesshistorie
Av Anne Guri Grimsby

Første digitale PET/CT i Norge
Av Anne-Grete Melkerud

En pasient – tre spesialister
Av Anne-Grete Melkerud

Ny teknologi skal gi raskere prøvesvar
Av Nina C. Bjerke

Først i Norge under samme tak
Av Anne-Grete Melkerud

Pasient i nytt sykehus
Av Anne-Grete Melkerud

Spennende utekunst
Av Ola Jacob Amundse

Systematisk ferdigstillelse – tekniske systemer
Av Per Nes og Stephan Rirsch

Sylskarpe granittkanter og beiteområde for sau
Av Ola Jacob Amundsen

AKTUELT

Trygge sykehus og bedre helsetjenester der folk bor

Helseinnovasjon med legene på gangen

Oppsiktsvekkende demensrapport

Nytt kamera gir nye muligheter for fortidligfødte

FASTE SIDER

Medtek Norge
InnoMed
MTF
NSH
Arkitektforum
FSTL
NFMF
Møter og konferanser
HMTs innkjøpsregister


– Les mer om HMT

– Bestill abonnement

– Kjøp e-utgaven av HMT


HMT 6/2015 er ute nå