I HMT 6/2018 rapporterer vi fra Medica, e-helsekonferansen og Innovasjonskonferansen. Du kan også lese om DIPS, som satser tungt i kommunehelsetjenesten, samt få et dypere innblikk i PET-teknologi.

HMT retter seg spesielt mot sykehusene og institusjonstjenesten, og tar opp aktuelle spørsmål innen helse, helsepolitikk, sykehusdrift, medisinsk teknikk, samt ledelse og økonomi.

I HMT 6/2018 kan du lese om følgende:

Satser tungt i kommunehelsetjenesten
Det helnorske e-helseselskapet DIPS AS kjøper forretningsområdet Levekår fra det Bergensbaserte programvarehuset ACOS AS, og åpner dermed døren til et voksende marked for helsefagløsninger i kommunehelsetjenesten.


INNOVASJONSKONFERANSEN

Ny praksis og samspill med næringslivet er viktig
– Bærekraftige helse- og omsorgstjenester handler ikke bare om å bruke mindre penger. Like viktig er det at vi tenker nytt om hvilke ressurser vi har, og hvordan vi best kan bruke dem. Det holder ikke å bare tenke nytt, vi må også omsette tankene til praksis. Vi må endre arbeidsmåter, arbeidsverktøy, og vi må endre holdninger.

Rusmiddelomsorgen under lupen
Også i år ble det servert sterke historier under Innovasjonskonferansen. Blant annet fra rusomsorgen.

Varierende kvalitet på helsetjenester
Det er store variasjoner mellom sykehus når det gjelder kvalitet. – Det er også store variasjoner mellom fagområder på enkelte sykehus. Dette må helsetjenesten ha større oppmerksomhet på, sier helsedirektør Bjørn Guldvog.


EHIN

Ga gode e-helseråd til helseministeren
Fire unge gründere ga nyttige råd til helseministeren under åpningen av e-helsekonferansen EHiN 2018. Helseministeren lovet på sin side å ta rådene med seg til departementet.

Kunstig intelligens i sykehusplanlegging
Hvordan kan optimeringsmetoder brukes som støtteverktøy for å ta beslutninger når nye sykehus skal planlegges?

Kundstig intelligens med varme hender
Dette er én av beskrivelsene av den digitale helseassistenten Ann.

Hvordan sikrer man en bærekraftig helsetjeneste med genteknologi?
Helsevesenet står i starten av en revolusjon innen genteknologi. Utviklingen er grensesprengende og det samme er prislappen. Hvordan kan vi da sikre en bærekraftig helsetjeneste? Seniorrådgiver Sigrid Bratlie i Bioteknologirådet reiste spørsmålet under EHiN.


PET – prinsipp, teknologisk utvikling og anvendelser
PET er et essensielt verktøy innenfor kreftbehandling, men også viktig ved utredning, behandling og oppfølging av mange andre sykdommer.

Noen inntrykk fra Medica 12.- 15. november 2018 i Düsseldorf
Vi takker Medisinsk Teknologisk Forening (ØJ) og Nosyko (RWF) for økonomisk støtte til reise og opphold i forbindelse med Medica. For første gang er det delt forfatterskap av rapporten fra Medica.

Ny og enklere behandling av rhinitt
Kronisk rhinitt gir mange nordmenn tett eller rennende nese. Nå lanserer Aleris en ny og enklere behandlingsmåte. Fordelene for pasienten er kort behandlingstid og umiddelbar effekt.

Samarbeid mellom forskere, klinikere og leverandører
På ImTech ved Oslo Universitetssykehus går forskere, klinikere og leverandørindustrien sammen for å nne framtidens løsninger innen billeddiagnostikk.

Samspill mellom bygg og utstyr i komplekse byggeprosjekter
Frokostseminaret 29. november hadde «brukerutstyr – en utfordring i byggeprosjekter» som tema. sju ulike foredragsholdere belyste dette fra ulike vinkler.

De vanskelige, men nødvendige beslutningene
Som leder i Beslutningsforum for nye metoder innrømmer Stig A. Slørdahl at han stadig tviler. Men én ting er han helt sikker på: Det viktigste er en likeverdig helsetjeneste.


AKTUELT

Digitale kjæledyr i demensomsorgen
Digitale kjæledyr har en positiv eekt i terapien og trenger ikke det stellet som vanlige dyr trenger.

Ultralydskanning kan forutsi kognitiv svikt
Forskere mener at en ultralydskanning av nakken på fem minutter kan avdekke risikoen for å utvikle demens før symptomene viser seg.

Oppdaget ny behandling mot lungebetennelse
Et enzym som cellene våre bruker til å reparere skader på eget DNA, kan være nøkkelen til en ny type behandling mot betennelser. Funnet ble publisert i det anerkjente tidsskriftet Science i slutten av november.


Kronikk:
Én felles pasientjournal realiseres i Midt-Norge
Helseplattformen vil gi fremtidens pasient en helhetlig, sammenhengende helsetjeneste. Et unikt samarbeid mellom kommuner og sykehus i Midt-Norge gjør dette mulig.

MTF:
Info fra MTF

NFMF:
Gode møtesteder for en spennende framtid

Stoff fra Arkitektforum:
Nytt sykehus på Aker
Nytt sykehus på Gaustad


FASTE SIDER

Agenturregister

Innkjøpsregister
Se nettversjonen her


Les mer om HMT

Bestill abonnement

 

HMT 6/2018 er ute nå