Bildediagnostikk, velferdsteknologi, MR og e-helse. Se hva du kan lese om i HMT 5/2017.

HMT retter seg spesielt mot sykehusene og institusjonstjenesten, og tar opp aktuelle spørsmål innen helse, helsepolitikk, sykehusdrift, medisinsk teknikk, samt ledelse og økonomi.

I HMT 5/2017 kan du lese om følgende:

LEDER:

Sci- inn på norske sykehus
Framtida er her allerede. Operasjonsstuene på St Olav endrer karakter, og kirurgens perspektiv ligner stadig mer på jagerygerens i en cockpit.


TEMASPESIAL – NFMF – fokus på MR

MAGNETTOMOGRAFI:
Et tilbakeblikk på tre tiår med teknisk og diagnostisk utvikling
Kjell-Inge Gjesdal, PH.D medisinsk fysiker, daglig leder Sunnmøre MR-klinikk as og forsker ved Akershus Universitetssykehus.

KVALITETSSIKRING AV BILDEDIAGNOSTISK TEKNOLOGI:
Hvordan stille krav for tryggere bruk i klinikk og forskning?
Avdeling for Diagnostisk Fysikk arbeider med forskning på og kvalitetssikring av MR-, CT- og nukleær-avbildning ved Oslo Universitetssykehus.
Robin Antony Birkeland Bugge og Magne Mørk Kleppestø, medisinske fysikere ved Avdeling for Diagnostisk Fysikk, OUS.

MR i strålebehandling – muligheter og utfordringer
Strålebehandling er en viktig del av moderne kreftbehandling. I dagens praksis brukes computer tomogra (CT) til å avbilde områdene som skal bestråles, planlegge hvor strålingen skal leveres, beregne hvordan strålingen fordeles og absorberes i kroppen og til å bestemme hvor strålingen skal gis. Magnetisk resonans (MR)-avbildning er en bildemodalitet som gir bedre bløtvevskontrast og muligheter for mer funksjonell avbildning og utviklingen går nå mot økt bruk av MR i strålebehandling. I denne artikkelen diskuterer vi noen av de mulighetene og utfordringene dette medfører.
Katrine Røe Redalen, Institutt for fysikk, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)
Nina Levin, Avdeling for stråleterapi, Kreftklinikken, St. Olavs hospital
Oddbjørn Sæther, Klinikk for bildediagnostikk, St. Olavs hospital
Pål Erik Goa, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) / Klinikk for bildediagnostikk, St. Olavs hospital

TREATMENT:
Forbedret vurdering av behandlingsrespons i kreftpasienter med metastase til hjernen
Radiologisk responsvurdering etter stereotaktisk strålebehandling av metastaser er utfordrende – spesielt med tanke på å skille mellom tilsynelatende og reell sykdomsprogresjon. I tillegg bidrar innføring av neste generasjons kreftmedisiner, deriblant immunterapi, til ytterligere utfordringer for diagnostikken. Immunterapi kan vise til svært lovende behandlingsresultater, men hvordan behandlingen faktisk virker i pasienter og dets betydning for bildediagnostikken er fortsatt ukjent. TREATMENT er en pågående observasjonsstudie som bruker avansert magnetisk resonans (MR-) avbildning for å nne diagnostiske bildebiomarkører som kan gi økt kunnskap om kreftsykdom for pasienter med spredning til hjernen (metastaser). Målet er å bedre forstå hvordan – og hvilke – kreftpasienter som responderer på behandlingen.
Line Brennhaug Nilsen, Endre Grøvik, Ingrid Digernes og Kyrre Eeg Emblem, Avdeling for Diagnostisk Fysikk, Oslo universitetssykehus

Måling av arteriell blodstrøm med MR
Måling av blodstrømmen i store arterier gjøres ofte ved hjelp av MR i forbindelse med utredning av hjerte- og karsykdommer. Man måler vanligvis hastigheten gjennom et eller ere tverrsnitt til arterier.


E-HELSE

Helse Vest etablerer tjeneste for RPA
Pilotprosjektet ble så vellykket at Helse Vest etablerer en egen tjeneste for Robotisert prosessautomatisering (RPA) for hele regionen.

Bistår helsesektoren med automatisering
Fra november i fjor oggjennom vinteren bisto Deloitte Helse Vest med automatisering av prosesser.

Sterkt imot innføring av DGF
Direktoratet for e-helse har ikke endret oppfatning av forslaget til Digitalt grenseforsvar (DGF) siden januar, men går fremdeles sterkt imot innføring.

HELSEPLATTFORMEN
Én innbygger – én journal
Én felles journalløsning for hele helsetjenesten, fra pleie- og omsorgstjenesten og fastleger til spesialisthelsetjenesten, skal innføres i Midt-Norge fra 2021. Regionen er pilot for en mulig nasjonal løsning.


BILDEDIAGNOSTIKK

Stor utvikling på bildediagnostikk
Også i bildediagnostikk skjer en rask utvikling, noe som stiller store krav til leverandørene. Markedsleder Sectra strekker seg for å tilpasse seg utviklingen og gjøre sine kunder fornøyde.

Digitalt media-arkiv tatt i bruk på HABU
Barne- og ungdomshabiliteringen på sykehuset (HABU) skal teste ut digitalt mediaarkiv (DMA), til bruk og lagring av videoopptak og bilder som brukes i pasientbehandling.


VELFERDSTEKNOLOGI

Sørlandet satser på velferdsteknologi
Agder-kommunene går sammen om felles anskaelse av velferdsteknologiske løsninger. Avtalen gjelder leveranse av digitale trygghetsalarmer og andre velferdsteknologiske løsninger for hjemmeboende, i omsorgsboliger og på sykehjem.

Suksess med velferdstekologi
Risør kommune har testet ut flere typer velferdsteknologi, med godt resultat. Flere typer verktøy vil testes og tas i bruk framover


AKTUELT

Satser på 3D-printing og robotisering i ny lab
GE Healthcare satser på 3D-printing og robotisering (cobots) for å utvikle nye produkter for helsesektoren, og nylig ble det første europeiske labsenteret åpnet i Uppsala.


ARKITEKTFORUMS SPALTE

Arkitektur og psykiatri
På sitt beste har arkitektur og psykiatrisk behandling det til felles at begge fagfelt arbeider med fornemmelsesnivå, følelsesnivå og forståelsesnivå. Hva skal til for å skape gode bygg for psykiatri, og hva vet vi i dag?


FSTLS HØSTKONFERANSE

Rapport fra FSTLs høstkonferanse
23.-24. oktober ble FSTLs høstkonferanse arrangert i Trondheim. Velferdsteknologi og E-helse var to av de sentrale temaene.


KOMMENTAR

«Simula» femti år i september
For de este er programmeringsspråket «Simula» helt ukjent. Ikke desto mindre var oppnnelsen av dette såkalte «objektorienterte» programspråket en internasjonal bragd, gjort i Norge av de geniforklarte forskerne Ole-Johan Dahl og Kristen Nygaard i 1967.
Kommentar av fagredaktør Øystein Jensen


FAGARTIKKEL

Anbudsprosesser – innsynsrett i andre leverandørers tilbud
Etter en endt anbudskonkurranse skal oppdragsgiver gi en begrunnelse for valg av leverandør. Ofte opplever man at begrunnelsen ikke er god nok. Innsyn i valgte leverandørs tilbud kan derfor ofte være et viktig supplement til begrunnelsen og det kan være med på å avdekke feil av betydning for tildelingsbeslutningen.
Ronny Rosenvold, Senioradvokat i Kluge Advokatrma AS


FASTE SIDER

Agenturregister

Innkjøpsregister
Se nettversjonen her

Møter, kongresser, konferanser
Se kalenderen her


Les mer om HMT

Bestill abonnement


Lagre

HMT 5/2017 er ute nå