Ved Sørlandet Sykehus pågår et lovende prosjekt hvor kunstig intelligens brukes til å gjøre presise søk etter informasjon i pasientjournalene. Temaet i nyeste HMT er det teknologiske sykehus.

HMT retter seg spesielt mot sykehusene og institusjonstjenesten, og tar opp aktuelle spørsmål innen helse, helsepolitikk, sykehusdrift, medisinsk teknikk, samt ledelse og økonomi.

I HMT 4/2017 kan du lese om følgende:

Leder

Fremskritt på norsk jord
Det går fremover, og noen av fremskrittene utvikles på norsk jord.


Kommentarer

Teknologiske sykehus
For en tid siden ble jeg invitert av leder for avdeling for server og lagring i Helse Vest IKT som er det regionale IKT-selskapet i Helse Vest. Bakgrunnen var noen uheldige hendelser som hadde ført til nedetid på PACS/RIS- systemet på Haukeland universitetssjukehus.
Av fagredaktør Aslak Bjarne Aslaksen

Ansvar for medisinsk utstyr flyttes til Legemiddelverket
Helse- og omsorgsdepartementet meddelte i en pressemelding datert 26.5.2017 at de har vedtatt at Helsedirektoratets forvaltningsoppgaver knyttet til området medisinsk utstyr skal overføres til Statens legemiddelverk med sikte på virkning fra 1. januar 2018.
Av fagredaktør Øystein Jensen


Aktuelt

Kong Olav Vs kreftforskningspris 2017
I sommer ble Kong Olav Vs kreftforskningspris tildelt professor Per Ottar Seglen ved Centre for Molecular Medicine Norway (NCMM) ved Universitetet i Oslo (tidligere ved Oslo universitetssykehus Radiumhospitalet).

Skriver ut menneskehud på 3D-printer
Det er mulig å skrive ut menneskehud i øreform på 3D-printer, men ennå ikke å printe et øre som kroppen tar imot.

Positive resultater for insulinpumpe
En ny studie viser at andelen av barn med type 1 diabetes som har nedsatt følelse bl.a. i føttene, er færre hos dem som bruker en insulinpumpe.

’Seng som lærer, kjenner, mobiliserer og samarbeider’
Inspirert av den menneskelige ryggraden presenterer Ably en seng som lærer, kjenner, mobiliserer og samarbeider.

Lønner seg å forebygge sykehusinfeksjoner
De viktigste forebyggende tiltakene for å redusere omfanget av sykehusinfeksjoner er bedret håndhygiene og desinfeksjon av pasientnært utstyr. Forskningen dokumenterer at forebyggende tiltak lønner seg.


Det teknologiske sykehus

Fra hovedinngang til nettilgang
«I framtidens sykehus vil teknologene være nesten like viktige som legene» leste jeg i Teknisk Ukeblad.1 Jeg merket meg at det stod nesten. Hva med sykepleieren, kjøkkenassistenten eller psykologen? Eller for å snakke om pasienten, hvor viktig blir han eller hun i framtidens sykehus?
Rune Reinaas, Arkitektforum

Bruker kunstig intelligens til presise søk i gamle pasientjournaler
Ved Sørlandet Sykehus pågår et lovende prosjekt hvor kunstig intelligens brukes til å gjøre presise søk etter informasjon i pasientjournalene.

Får journalen i lomma
Neste år kan helsepersonell ha med seg DIPS i lomma og gjøre diktat og oppdateringer direkte inn i pasientjournalen mens de går visitt.


Fagartikler

Partikkelterapi i Norge
Status høsten 2017:
– Stråleterapi innen kreftbehandling
– Partikkelterapi innen kreftbehandling
– Bruken av kjernepartikler til stråleterapi
– Anlegg for protonterapi
– Eksempel på anlegg med flere behandlingsrom
– Aktiv leveringsteknikk av intensitetsmodulert partikkelstråling
– Doseverikasjon i behandlingsposisjon
– Bruk av superledende utstyr
– Nasjonalt planleggingsarbeid i perioden 2010–2017

«Deep learning» i medisin
Det som nylig var science ction er nå tilgjengelig i lommer og på skjermer verden over. Årsaken til dette er gjennombrudd innen «deep learning», en samling teknikker som gir maskiner evne til å avdekke kompliserte mønstre og sammenhenger i store datasett.


Leverandørprofil

Service på kort varsel
Serviceteknikeren er aldri langt unna. – Oppetid er veldig viktig for kundene våre og for oss, sier salgsdirektør Sjur Nøland i Olympus Norge.


Forskning

Forskertalent med verden i sikte
Sileshi Gizachew Wubshet er utpekt som et av Norges fremste unge forskertalent. Nå har Noma-forskeren fått nesten sju millioner fra Norges forskningsråd til et prosjekt han virkelig brenner for.


Logistikk

Gjennombrudd for norsk klinisk logistikk-løsning
I høst åpner Australias største og verdens mest moderne sykehus, New Royal Adelaide Hospital med en norsk løsning på for klinisk logistikk bygget på lettvekts-IT. Systemleverandør er Imatis AS.


Faste sider

Arkitektforums spalte
Arkitekturens vilkår i nåtidas sykehusprosjekter

Nytt fra Medtek Norge
Innovative anskaffelser gir bedre pasientbehandling
Nye etiske retningslinjer styrker Medtek-bransjens integritet

Nytt fra NFMF
Sommerskole i Gana

Nytt fra NSH
Konferanser 2017

Agenturregister

Innkjøpsregister
Se nettversjonen her

Møter, kongresser, konferanser
Se kalenderen her


Les mer om HMT

Bestill abonnement


 

 

 

 

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

HMT 4/2017 er ute nå