Tema i denne utgaven er innkjøp i helsesektoren. Se hva du kan lese om her.

0415-hmtHMT retter seg spesielt mot sykehusene og institusjonstjenesten, og tar opp aktuelle spørsmål innen helse, helsepolitikk, sykehusdrift, medisinsk teknikk, samt ledelse og økonomi.

Den nyeste utgaven inneholder følgende:

TEMA: INNKJØP I HELSESEKTOREN

Hva betyr kategoribasert innkjøp for anskaffelser av medisinsk teknisk utstyr?
Artikkel skrevet av Kjetil Istad, direktør innkjøp og logistikk, Helse Sør-Øst RHF, og  og Dorthe Syverstad,  seksjonsleder seksjon for MTU-anskaffelser, Helse Sør-Øst.

Full fart i e-handelen i Helse midt-Norge
Nå skal sykehusene i Midt-Norge ta i bruk e-handel på IKT, tjenester, helsetjenester, medisinskteknisk utstyr og forbruksvarer

Først i verden med bevegelig operasjonsbord
Sykehuset Innlandet ble i februar landets første sykehus som tok i bruk den avanserte operasjonsroboten da Vinci Xi. Nå utvides de teknologiske mulighetene med et operasjonsbord hvor pasienten kan flyttes underveis i inngrepet.

Hovedkontor for nasjonal innkjøpsfunksjon i Vadsø
-En nasjonal innkjøpsfunksjon vil føre til mer effektive innkjøp til sykehusene, med bedre og rimeligere innkjøp som resultat.

INNSPILL: Vi må planlegge fremtidens sykehus nå – vi har ingen tid å miste.
«Folk vil ha gode helsetjenester der de bor. Det skal de få. Men vi er nødt til å tenke nytt for å gi dem det.»
Av Anne Grethe Erlandsen

SYKEHUSDRIFT

Forbedrer pakkeforløp innen psykisk helsevern
I slutten av august er det oppstartmøte for et regionalt standardisert pasientforløp («pakkeforløp») for behandling av psykoser.

Forskningsprosjekt om lavenergisykehus avsluttet
Forskningsprosjektet «Halvert energibruk i fremtidens sykehus» er avsluttet og ble markert med stort seminar med formidling av resultatene. Seminaret samlet 80 deltagere fra hele Helse Norge.

Felles standarder gir bedre pasientsikkerhet
Elektronisk kommunikasjon er en sentral forutsetning for å nå målene om en helhetlig helse- og omsorgstjeneste. Derfor har Helseog omsorgsdepartementet nå fastsatt krav om bruk av felles standarder ved utveksling av elektronisk informasjon.

Styrker handlingsrommet for investeringer
Styret i Helse Sør-Øst RHF har vedtatt økonomisk langtidsplan for 2016-2019. Planen fastslår at igangsatte prosjekter, inkludert satsingen på digital fornying, skal videreføres. Når nytt Østfoldsykehus er ferdigstilt mot slutten av 2015, står Tønsberg-prosjektet ved Sykehuset i Vestfold for tur.

HELSE OG MEDISIN

ADHD øker risiko for tidlig død
ADHD gir dobbelt så høg risiko for å dø tidlig, viser den første store studien i verden av sitt slag. Den viser at kvinner med ADHD har høgere risiko enn menn, og at risikoen for å dø tidlig er større for de som først får diagnosen som voksne. Størst er risikoen for de som sliter med ADHD sammen med flere tilleggsdiagnoser.

Biomateriale fra pasienter er avgjørende for forskning
Tilliten til kreftforskningen ved Oslo universitetssykehus er stor blant pasientene, og de aller fleste svarer ja til å være med på ulike forskningsprosjekter.

Kampanjer for å endre levevaner har små fordelaktige effekter
Forskere ved Kunnskapssenteret har oppsummert forskning om befolkningsrettede opplysnings- og motivasjonstiltak som kombinerer oppmerksomhet på økt fysisk aktivitet med minst én annen levevane.

Forstsatt nedgang i salg av reseptfrie smertestillende legemidler
Mens salget av reseptfrie smertestillende legemidler både i dagligvarehandelen og apotek gikk ned, økte salget av midler til røykavvenning og nesespray ved tett nese i 2014, viser tall fra Folkehelseinstituttet.

Kan trafikkstøy øke risiko for fedme?
Det er en sammenheng mellom vegtrafikkstøy og risiko for fedme blant personer som er spesielt sensitive for støy. Dette kommer fram i en studie fra Folkehelseinstituttet.

Føflekkreft øker. Bør utrede solarieforbud
Konsekvensene av et forbud mot solarier i Norge bør utredes, mener en faggruppe ved Folkehelseinstituttet

Styrker handlingsrommet for investeringer
Styret i Helse Sør-Øst RHF har vedtatt økonomisk langtidsplan for 2016-2019. Planen fastslår at igangsatte prosjekter, inkludert satsingen på digital fornying, skal videreføres. Når nytt Østfoldsykehus er ferdigstilt mot slutten av 2015, står Tønsberg-prosjektet ved Sykehuset i Vestfold for tur.

Vitamin-alarm hos nattarbeidere
Syv av ti kvelds- og nattarbeidere hadde underskudd på D-vitamin da ISS helsesjekket sine medarbeidere. Nå skal nivåene opp.

Ny ernæringspumpe endret hverdagen til Mattias
Pasienter med ernæringssonde kan nå få naturlig moset mat gjennom en nyutviklet ærnæringspumpe. Det har endret hverdagen til Mattias (13) og familien hans.

SYKEHUSPROSJEKTER

Konkrete skisser for tre tomtealternativer
Etter lange og mange prosesser, utallige møter, stort engasjement og mye, mye mer i Helse Stavanger HF – så foreligger omsider tre utpekte tomtealternativene som skisser. Skisserapporten skal sendes på høring til fylket, kommuner og øvrige interessegrupper og ansattes organisasjoner, med høringsfrist 30.september.

Ny A-fløy realiseres ved UNN
Nå er det endelig klart. Kontrakten for ny A-fløya ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) er underskrevet.

Kongen til åpningen av nytt Østfoldsykehus
Hans Majestet Kongen vil være til stede ved den offisielle åpningen av Sykehuset Østfold Kalnes mandag den 30. november.

Planlegg investeringar for ein milliard
Ved årsskiftet startar bygginga av Bygg aust ved Førde sentralsjukehus. Nybygget er det første av fleire store investeringar som er planlagt dei komande åra.

FORSKNING OG UTVIKLING

Får mange millioner til nytt forskningsutstyr
OUS får penger til nytt forskningsutstyr fra Forskingsrådet. Fem prosjekter OUS er med i har sluppet gjennom nåløyet.

Nye ”mikrokapsler” kan reparere skader forårsaket av slitasjegikt
En ny metode for å gi behandling med ”mikrokapsler” som er utviklet av forskere i Storbritannia kan redusere betennelse i brusken som rammes av slitasjegikt og reversere skadene i vevet.

Nye ”designerproteiner” i kampen mot alzheimers og kreft
Forskere gir moder jord en hjelpende hånd i kampen mot kreft og Alzheimers sykdom med et gjennombrudd innen teknikker som brukes for å utvikle nye legemidler for slike sykdommer.

Mer fedme blant lavt utdannede i rike land
I rike land er fedme mer vanlig blant de med lav utdanning, mens i fattige land er fedme mer vanlig blant de med høy utdanning. Dette viser en ny studie fra Folkehelseinstituttet.

AKTUELT

Studerer pårørendes livskvalitet
Hvordan kan alvorlig syke og deres nærmeste pårørende få det best mulig sammen? I tre år skal sykehusprest Ingebrigt Røen forske på livskvalitet hos pårørende til kreftpasienter, for å utvikle et tilbud til denne gruppa.

Skal lede jakten på flått-mysteriet
Pasienter fra Telemark vil spille en sentral rolle når forskere i Europa skal prøve å finne bedre metoder for å diagnostisere borreliainfeksjoner. Smittevernoverlege ved Sykehuset Telemark, Yngvar Tveten, skal lede den norske delen av studien, og han håper at mange telemarkinger vil delta.

Samler data om hjertestans
Rundt 3000 nordmenn får akuttmedisinsk hjelp etter hjertestans hvert år. Norsk hjertestansregister samler informasjon for å overvåke kvaliteten på denne helsehjelpen, og 16. mars ble registeret offisielt åpnet.

PRODUKTER

Mærker effekten af ny belysning på otte stuer
Ergonomisk lys gør os mindre trætte og giver os bedre arbejdsforhold. Sådan lyder meldingen fra personalet på Nordlandssykehuset efter et halvt år med ergonomisk lys.

Ny norskutviklet mobilapp kan redde hundrevis av svenske liv i året
Ny applikasjon gjør det mulig for frivillige livreddere som befinner seg i nærheten av et plutselig hjertestopp, å bli varslet for å hente nærmeste hjertstarter for deretter å gjøre hjerte- og lungeredning.

FASTE SIDER

  • Medtek Norge
  • InnoMed
  • MTF
  • NSH
  • Arkitektforum
  • FSTL
  • NFMF
  • Møter og konferanser
  • HMTs innkjøpsregister

– Les mer om HMT

– Bestill abonnement

– Kjøp e-utgaven av HMT


HMT 4/2015 er på vei