I februar 2018 åpnet LHL et flunkende nytt sykehus på Gardermoen. Lykken ble kortvarig og situasjonen for sykehuset er nå kritisk. Se hva du kan lese om i nyeste HMT.

HMT retter seg spesielt mot sykehusene og institusjonstjenesten, og tar opp aktuelle spørsmål innen helse, helsepolitikk, sykehusdrift, medisinsk teknikk, samt ledelse og økonomi.

I HMT 4/2019 kan du lese om følgende:

LHL-sykehuset sliter – Hva nå?
I februar 2018 åpnet LHL et flunkende nytt sykehus på Gardermoen. Lykken ble kortvarig og situasjonen for sykehuset er nå kritisk. Håpet er nå at det offentlige kjøper flere plasser og at sykehuset kan være et alternativ til de enorme utbyggingsplanene som det snakkes om i Helse Sør-Øst.

Første celle- og genterapi godkjent for behandling av norske pasienter
For første gang har en celle- og genterapeutisk behandling, Kymriah fra produsenten Novartis, fått markedsføringstillatelse av Legemiddelverket. Kymriah har også blitt godkjent som behandling i det offentlige helsevesen av Beslutningsforum for nye metoder.

50 kommuner sier ja til kjernejournal
Ifølge Direktoratet for e-helse vil nærmere 50 kommuner ta i bruk kjernejournal i pleie og omsorgstjenesten.

Fedmeepidemien rammer folk med fedmegener hardest
Nordmenn er blitt tyngre de siste tiårene, men folk som er genetisk disponert for å legge på seg har gått opp mye mer enn andre. Vi kan ikke endre genene våre, men vi kan gjøre noe med miljøet.

Slik vil fremtidens helsetjenester formes av kunstig intelligens
Mer personlig, mer presis og mer tilgjengelig for folk. Teknologi endrer helsetilbudet verden over og behandling av sykdommer vil snart kunne skreddersys etter vårt DNA.

Ikrafttredelser på helse- og omsorgsområdet
Flere lover og regler rådte i kraft fra og med 1. juli på helse- og omsorgsområdet.

Ny app gjør hverdagen enklere for nyrepasienter
Ny Telenor-teknologi skal gjøre hverdagen lettere og tryggere for nyrepasienter med hjemmedialyse.

(Gode) Bygg og sikkerhet
Sikkerhetsbegrepet omfatter fysiske egenskaper ved materialer, bygningsdeler og tekniske systemer i bygninger for psykisk helsevern som bidrar til å unngå selvskading, uro, aggresjon og vold mot medpasienter og personale. Begrepet gjelder også bygningenes/ omgivelsenes robusthet, dvs deres evne til å motstå skader og ødeleggelser.

Bedre registre skal gjøre det lettere å forbedre helsetjenester
For å forbedre behandlingen av ulike sykdommer, registrerer helsetjenesten hvordan helsehjelpen fungerer i de medisinske kvalitetsregistrene.

Satser på validering
Årlig validering av reprosesseringsmaskiner dokumenterer at vaske- og steriliseringsprosesser får det forventede resultat – og er dermed en forutsetning for å bevise at sterilsirkelen faktisk er intakt. Likevel står det mange maskiner rundt omkring på sykehus og private klinikker som sjelden eller aldri valideres.

Tid til tjenestestart øker
Median tid til tjenestestart de første fire måneder av 2019 var 68 dager. Dette er en økning på fire dager sammenliknet med samme periode i fjor.

Forsøksprosjekt med heroinassistert behandling
– Vi må tørre å tenke nytt for å kunne hjelpe de rusavhengige som ikke har nytte av det tradisjonelle hjelpetilbudet, sier helseminister Bent Høie.

Utvider rettigheter for brukerstyrt personlig assistanse
Eldre- og folkehelseminister Sylvi Listhaug vil sikre at personer med rettighetsfestet brukerstyrt personlig assistanse (BPA) får beholde denne også etter fylte 67 år.

Ny væske gir bedre ultralydbilder
Med en nyutviklet væske forbedrer SonoClear ultralydbildene som tas under operasjon av hjernesvulst.

Faste sider:

  • Nytt fra NFMF
  • Nytt fra NSH
  • Nytt fra Arkitektforum
  • Agenturregister
  • Innkjøpsregister

Les mer om HMT

Bestill abonnement

HMT 4/2019 er ute nå