På Akuttmedisinsk kommunikasjon-sentralen i Helse Stavanger er det spennende ting på gang. Gjennom et privat-offentlig samarbeid forenes kunstig intelligens og simulasjonstrening, for å utvikle et helt nytt konsept innenfor kompetansebygging til helsepersonell.

HMT retter seg spesielt mot sykehusene og institusjonstjenesten, og tar opp aktuelle spørsmål innen helse, helsepolitikk, sykehusdrift, medisinsk teknikk, samt ledelse og økonomi.

I HMT 3/2019 kan du lese om følgende:

LEDER: Et varsko
«Helsepolitisk barometer viser at 62 prosent av oss mener at vi allerede har et todelt helsevesen, der personlig økonomi har betydning for hvor god behandling man får. 78 prosent mener dette er negativt, og 64 prosent mener dette gjør at forskjellen mellom folk øker. Det burde være et solid varsko til landets politikere.»

APX vokser på sterilforsyning og utstyrssporing
Norske APX systems fokuserer på helsesektoren innenfor sterilforsyning/operasjon, logistikk og utstyrssporing.

Hva tok livet av denne personen?
Noen ganger er det vanskelig å vite hva noen egentlig døde av. Men CT kan også være til hjelp når vi undersøker døde mennesker.

Nytt tilskudd for å få kjøkkenet tilbake på ­flere sykehjem
Regjeringen ønsker å få matlukten tilbake på ­flere sykehjem, og foreslår derfor i revidert nasjonalbudsjett å etablere et tilskudd til renovering, bygging eller etablering av kjøkken ved eksisterende sykehjem og heldøgns omsorgsbolig.

Felles innsats for en kommunal pasientjournalløsning
Staten og KS går nå sammen om første skritt i å realisere en løsning for helhetlig samhandling og digital pasientjournal i kommunal helse- og omsorgstjeneste. Det vil sikre en mer helhetlig og koordinert helsetjeneste.

Helse og omsorg er den største samfunnsutfordringen i årene som kommer
Kantar TNS Gallup har siden 2009 fulgt hva befolkningen mener om nordmenns holdninger til de viktigste samfunnspolitiske spørsmål, og særlig med fokus på helse.

Lanserer fl­eksibel og robust transportmonitor
GE Healthcare løfter transportmonitorer til et nytt nivå med CARESCAPE ONE. Den er fl­eksibel, robust og har medisinsk USB.

– Betydelig ansvar for å ivareta informasjonssikkerheten
Sikkerhet og beredskap var sentralt tema da Forum for Sykehusenes Tekniske Ledelse var samlet til årskonferanse i Bodø.

Ny ambulansejet skal styrke beredskapen
Nylig landet det nye jetflyet som skal styrke beredskapen i den norske luftambulansetjenesten fra 1. juli, på Gardermoen.

Bedrer lånebetingelsene for sykehus
I tråd med Granavolden-plattformen endrer regjeringen lånebetingelsene til helseforetakene ved blant annet å åpne for at avdragstiden økes fra 25 til 35 år. Endringene legger bedre til rette for nye investeringer i sykehusbygg.

Fremtidens kompetansebygging når tiden teller!
På Akuttmedisinsk kommunikasjon(AMK)-sentralen i Helse Stavanger er det spennende ting på gang. Gjennom et privat-offentlig samarbeid forenes kunstig intelligens og simulasjonstrening, for å utvikle et helt nytt konsept innenfor kompetansebygging til helsepersonell. Treningsverktøyet heter EmergencyPerform simulator, og utvikles i et samarbeid mellom RAKOS (regionalt akuttmedisinsk  kompetansesenter i Helse Vest), firmaet Headroom Lifescience og AMK Stavanger.

Folkehelsehelter berømmet med pris
Sunne kommuner er et nettverk fullt av mennesker som hver dag står på for å sikre helse og trivsel for alle. Tre av disse heltene ble berømmet med folkehelsepris på vår organisasjonens nettverkskonferanse.

Solid vekst i antall psykologer i kommunene
Hittil i år har landets kommuner fått tilskudd til 90 nye psykologstillinger. Det er fortsatt mulig å søke om tilskudd for 2019.

Faste sider:

  • Nytt fra NFMF
  • Nytt fra NSH
  • Nytt fra Arkitektforum
  • Agenturregister
  • Innkjøpsregister

Les mer om HMT

Bestill abonnement

HMT 3/2019 er ute nå