0215-hmt

Tema i denne utgaven er e-helse og logistikk i helsesektoren

HMT retter seg spesielt mot sykehusene og institusjonstjenesten, og tar opp aktuelle spørsmål innen helse, helsepolitikk, sykehusdrift, medisinsk teknikk, samt ledelse og økonomi.

Den nyeste utgaven inneholder følgende:

TEMA: E-HELSE OG LOGISTIKK I HELSESEKTOREN

Nasjonal IKT HF
Av Gisle Fauskanger og Fredrik C. Birkenfeldt

Styrkeløft på Oslo universitetssykehus
Av Einar S. Hysing

Et viktig skritt for økt pasientsikkerhet
Intervjuer med Steinar Skrede, Anne Taule og Birger Lærum

Logistik på den logisk måde
Av Pernille Weiss Terkildsen

Arbeid med nasjonale e-helsestrategier i helsedirektoratet
Av Christine Bergland
BILDEDIAGNOSTIKK

Bruk av henvisningskriterier og implementering i elektroniske beslutningsstøttesystemer
Av Aslak Aslaksen og Eva G. Friberg
INNKJØP

Sykehus-Norge går i gang med kategoribasert innkjøp

Nytt verktøy gir løft for etisk handel

Helse Vest etablerere eige innkjøpsføretak
DESIGN OG INNOVASJON

Hedres med designpriser

Anskaffer nytt innovasjonsverktøy

To innovasjonspriser til St. Olavs Hospital
SYKEHUSDRIFT

Stort steg i behandling av hoftebrudd

2014 godt går for sjukehusa i Helse Vest

Nytt gavedryss fra Trond Mohn

Oppgradering av 18.000 PC-er

Investeringssamarbeid styrker tilbudet til pasientene

Oppgraderer operasjonsrobot
FSTL:

Helsebyggpris deles ut for første gang
FASTE SIDER

Nyheter
NFMF
NSH
InnoMed
LFH
MTF
Arkitektforum
Møter, kongresser og konferanser


– Les mer om HMT

– Bestill abonnement

– Les e-utgaven av HMT


 

HMT 2/2015 er ute nå