European Congress of Radiology (ECR) gikk av stabelen i Wien i mars. Årets utgave satte rekord i antall deltagere med over 23.000 besøkende, i tillegg til at 7.000 deltagere fulgte konferansen på nett. Se hva du kan lese i nyeste HMT her.

HMT retter seg spesielt mot sykehusene og institusjonstjenesten, og tar opp aktuelle spørsmål innen helse, helsepolitikk, sykehusdrift, medisinsk teknikk, samt ledelse og økonomi.

I HMT 2/2019 kan du lese om følgende:

Leder:
Ny og spennende fase
«Helseplattformen og Epic Systems Corporation inngikk nylig kontrakt om levering av en felles løsning for pasientjournal til hele helsetjenesten i Midt-Norge. En mangeårig prosess går dermed en ny og spennende fase.»

PET-senteret ved UNN – Universitetssykehuset i Nord-Norge, Norges arktiske universitet
PET-senterePET-senteret ved UNN åpnet i 2018, men er fortsatt i en delvis oppstartsfase med kalibrering og utprøving.

Tre nye pakkeforløp for psykisk helse innført
Regjeringen har innført behandling i pakkeforløp også for psykose, spiseforstyrrelse og tvangslidelse (OCD).

En ny sykehusstruktur i Innlandet
Om ti år vil fagmiljøer og pasienttilbud fra dagens sykehus i Mjøsregionen være samlet i et nytt sykehus ved Mjøsbrua. Det nye Mjøssykehuset blir det medisinfaglige knutepunktet i en helt ny sykehusstruktur, der det nye Innlandet knyttes sammen i et nettverk av desentraliserte og prehospitale tjenester.

Inngår avtale med Epic om Helseplattformen
Helse Midt-Norge RHF har signert avtale med Epic System Corporation om ny felles elektronisk pasientjournal for helsetjenesten i Midt-Norge.

ECR satte ny publikumstrekord
European Congress of Radiology (ECR) gikk av stabelen i Wien i mars. Årets utgave satte rekord i antall deltagere med over 23.000 besøkende, i tillegg til at 7.000 deltagere fulgte konferansen på nett. Dette var den 25 gangen konferansen ble arrangert i Wien siden 1991.

Stiller miljøkrav i legemiddelanskaffelse
Når Sykehusinnkjøp HF nå går i gang med en ny anskaelse av antibiotika, stilles det for aller første gang miljøkrav i legemiddelanskaelser. Leverandører vil bli premiert etter miljøinnsats.

Framtidas sykehusbygg – planlegges sykehusene for små?
Bygger vi sykehusene for små, for store eller akkurat passe? Spørsmålet opptar mange og har fått ny aktualitet i forbindelse med de mange sykehusutbygginger som pågår. Det er ere syn på saken. Noen mener at vi planlegger for store, for høye eller feil type sykehus. Men de este mener at vi planlegger og bygger sykehusene for små.

Velkommen til Bodø og FSTL årskonferanse6.–8. mai 2019!
FSTL byr i samarbeid med Nordlandssykehuset på engasjerende og interessante foredrag innenfor hovedtemaene innovasjon og forbedring samt sikkerhet og beredskap.

Faste sider:

  • Nytt fra NFMF
  • Nytt fra NSH
  • Nytt fra Arkitektforum
  • Agenturregister
  • Innkjøpsregister

Les mer om HMT

Bestill abonnement

HMT 2/2019 er ute nå