0115-hmt

HMT retter seg spesielt mot sykehusene og institusjonstjenesten, og tar opp aktuelle spørsmål innen helse, helsepolitikk, sykehusdrift, medisinsk teknikk, samt ledelse og økonomi.

Den nyeste utgaven inneholder følgende:

TEMA: PREHOSPITALE TJENESTER

Forslaget til ny akuttforskrift og utfordringer i legevakten
Av Erik Zakariassen

Legevakten i akuttmedisinen
Av Sverre Rørtveit

AMK – præhospital tjeneste
Av Poul Anders Hansen

Fra steintavle til digital virkelighet – hvordan styrke samhandling i akuttmedisin?
Av Per Chr. Juvkam og Solveig Lilleberg

Stort behov for å forbedre nødmeldingstjenesten
Av Erik Liaklev

SYKEHUSDRIFT

Godkjent som miljøsertifisert sykehus

Overdragelse av ambulansetjenesten i Helse Midt-Norge

Høg andel kikkhullskirurgi i Telemark

Anbefaler to nærsykehus og ett hovedsykehus

Klart for PET-senter i Helse Nord

Behandler psykisk syke på nett

Innfører fritt behandlingsvalg

FORSKNING OG UTVIKLING

eBiobank – felles forskningsverktøy

Østfold-forskning i verdensledende medisinsk tidsskrift

Forsker på sammenheng mellom gener og fedme

Påvisning av slitasjegikt i knærne med akustisk teknologi

Helsebetaling får innovasjonspris

Handlingsplan for HelseOmsorg21

Standardisering av velferdsteknologi

Over en milliard utbetalt i pasientskadeerstatninger

TILBAKEBLIKK

STEM, PDE, dsbs/”Samtykke”s historie

AKTUELT

Sykehusapotek med ny tjeneste

Tvillingmødre mer utsatt for depresjon

MARKED

4K-teknologi inntar helsevesenet

 
FASTE SIDER

Nyheter
FSTL
NFMF
InnoMed
LFH
NSH
MTF
Arkitektforum
Møter, konferanser

Du kan lese bladet i sin helhet her


– Les mer om HMT

– Bestill abonnement


 

HMT 1/2015 er ute nå