NYTT NUMMER: På det nye hybride operasjonsrommet på Intervensjonssenteret ved Oslo universitetssykehus foretas bildeveiledet kirurgi med både røntgen, CT og MR direkte under inngrepene.  Se hva du kan lese i nyeste HMT her.

HMT retter seg spesielt mot sykehusene og institusjonstjenesten, og tar opp aktuelle spørsmål innen helse, helsepolitikk, sykehusdrift, medisinsk teknikk, samt ledelse og økonomi.

I HMT 1/2019 kan du lese om følgende:

Leder:
Offensivt fra statsråden
Det er bra at helseministeren har «tærne frem i skoen», men samtidig må det ikke stikkes under stol at det ministeren krever burde være for selvfølgeligheter å regne.

Kronikk:
Ny mobilteknologi åpner for nye tjenester
Femte generasjons mobiltjenester vil være viktig for både selvkjørende biler og ikke minst helsesektoren.

Sykehustalen:
Krever kortere ventetider
Kortere ventetider innen psykisk helsevern og raskere omstilling i helsetjenesten var helseministerens viktigste krav til sykehusene i årets sykehustale.

Eldrereformen «Leve hele livet» igangsatt
1. januar igangsatte man den nye eldrereformen, «Leve hele livet». Målet er at skal kunne mestre livet lenger, og ha en trygg og aktiv alderdom.

Farget lys gir kirurger bedre arbeidsforhold
Når kirurgene ved Sørlandet sykehus i Kristiansand skal gjennomføre endoskopiske inngrep, kan de benytte seg av ny, spesialdesignet belysning som støtter dem i arbeidet.

Hybride operasjonsrom gir bedre behandling
På Intervensjonssenteret ved Oslo universitetssykehus finner man de mest innovative og fremtidsrettede behandlingsformene. På det nye hybride operasjonsrommet foretas bildeveiledet kirurgi med både røntgen, CT og MR direkte under inngrepene. Pasienten trenger ikke lenger flyttes til et annet rom for å ta CT, fordi CT-en nå beveger seg på skinner.

18 millioner til bedre psykisk helse hos studenter
Selv om de aller fleste studenter trives, har det over tid vært en økning i andelen som oppgir at de sliter psykisk.

Tar sats med amerikansk gigant som ny eier
Det lille norske gründerselskapet Health Tech, som leverer digitale legemiddelhåndteringssystemer til sykehus og sykehjem i hele Norden, er nå blitt kjøpt av den amerikanske giganten TouchPoint Medical.

Bruken av antibiotika går raskt nedover – myndighetenes mål kan nås
Det har vært en ganske jevn nedgang i bruken av antibiotika de siste årene. Siden 2012 er bruken redusert med 23 prosent, viser tall fra Apotekforeningens bransjestatistikk.

Tre norske helseprosjekter  fikk utmerkelser
Laerdal Medical vil at folk skal spille seg flinkere til å gi førstehjelp. Exero Technologies har laget et attraktivt hjelpemiddel for å få funksjonsnedsatte opp fra rullestolen. Helseutvalget bruker
design for å få flere til å teste seg for seksuelt overførbare sykdommer. Samtlige har nå fått DOGA-merket.

Vingmed som bidragsyter i norsk medisinsk teknisk forskning og utvikling 
Firmaet Vingmed feiret 8. november sin 50-års dag med et stort symposium i sine lokaler i Asker (nærmere 60 deltakere).

Ny ordning mellom Forsvaret og helsetjenesten
– Gir bedre tilgang til helsepersonell.

Et eksportgjennombrudd for sporbarhetsløsninger – anslått verdi til 4 til 5 millioner
Sykehusene i Mora og Falun får nå levert løsninger som er utviklet av APX systems.

Faste sider:

  • Nytt fra NFMF
  • Nytt fra NSH
  • Agenturregister
  • Innkjøpsregister

Les mer om HMT

Bestill abonnement

HMT 1/2019 er ute nå