Den er spesiallaget for å frakte de mest smittsomme. Ebolaepidemien i 2014 ble helsevesenets spark bak for å utvikle en ny ambulanse for smittefarlige pasienter. Se hva du kan lese om i HMT 1/2018.

HMT retter seg spesielt mot sykehusene og institusjonstjenesten, og tar opp aktuelle spørsmål innen helse, helsepolitikk, sykehusdrift, medisinsk teknikk, samt ledelse og økonomi.

I HMT 6/2017 kan du lese om følgende:

LEDER

Helse på hjul
«Resultatet blir at færre pasienter blir kjørt til sykehus fordi man allerede i ambulansen – i dialog med lege som ser pasisentdata live – kan fastslå at pasienten heller skal kjøres et annet sted enn til sykehuset, for eksempel til fastlegen. Ressursbesparende.»


TENNER OG TRYGD

Tenner og trygd
Er det rimelig at Ola Student etter dagens prisnivå må betale cirka 3.500 – 4.000 kr. i egenandel for å få operert ut en smertefull visdomstann hos oralkirurg mens den samme studenten, hvis han er uheldig og brekker armen, får utført bruddbehandling av ortoped med oppfølging med en egenandel på cirka 6-700 kr.?


HELSELEDERKONFERANSEN

Fortsetter arbeidet med pasientens helsetjeneste
Helseminister Bent Høie forteller at departementet hans vil bruke 2018 til å fortsette arbeidet med å skape pasientens helsetjenester.


FASTLEGEORDNINGEN

Fastlegeordningen kan bryte sammen
Men Helse- og omsorgsdepartementet mangler både vilje og kompetanse til å iverksette nødvendige tiltak.


HJERNEINFARKT

Når hjernen går tett: – Behandling av akutt hjerneinfarkt
Ved hjerneinfarkt er fellesnevneren en blodpropp som tilstopper en blodåre i hjernen med en raskt økende skade av hjernevevet som følge.


KONFERANSE

FSTL årskonferanse 2018
Vi har gleden av å ønske velkommen til FSTL årskonferanse i Tønsberg 7.- 9. mai 2018!


AKUTTMEDISIN

Ambulanse frakter smittefarlige
Den er spesiallaget for å frakte de mest smittsomme. Ebolaepidemien i 2014 ble helsevesenets spark bak for å utvikle en ny ambulanse for smittefarlige pasienter.

Diagnose og beslutningsstøtte i ambulansen
MobiMed Smart gjør det mulig å stille diagnose og gir beslutningsstøtte i ambulansebehandling.


JUSS

Plikt til å avvise tilbud fra en anbudskonkurrans
Lov og forskrift om offentlige anskaffelser gjelder når det offentlige kjøper varer og tjenester. Reglene styrer på en detaljert måte hvilke tilbud oppdragsgiver kan akseptere.


E-HELSE

Komplett helseplattform for bedre arbeidsflyt
Ascom tilbyr en komplett helseplattform, og deres smarttelefon «Myco» skal bidra til digitalisering og bedre arbeidsflyt på sykehusene. Alarmer og meldinger håndteres mer effektivt, til glede for både sykepleiere og pasienter.

Bedre og sikrere pasientflyt
Avans satser på digitalisering og sikker behandling av strukturerte person- og helseopplysninger. Systemene kan kommunisere med helseforetakenes store journalsystemer.


ARKITEKTFORUMS SPALTE

Ulike barn leker best
Tjenestedesign er ifølge Direktoratet for forvaltning og ikt (Difi) et satsingsområde i offentlig sektor. Mange virksomheter har sett resultater av å bruke tjenestedesign som metodikk. Oslo Universitetssykehus reduserte ventetiden for utredning av brystkreft med 90 % ved hjelp av tjenestedesign.


AKTUELT

Går sammen om mobil løsning for sykehusansatte
DIPS, landets største leverandør av elektronisk pasientjournal, går sammen med Telenor om å utvikle en mobil løsning som forenkler hverdagen til sykehusansatte.

Innstilt som entreprenør ved Haukeland
LAB Entreprenør, et datterselskap av AF-gruppen, er innstilt av Helse Bergen som entreprenør for entreprise K201/trinn 2 av det nye barne- og ungdomssykehuset (BUS2) ved Haukeland universitetssykehus i Bergen.

Skal ta Medtek Norge videre
Medtek Norge, bransjeorganisasjonen for helse- og velferdstekno- logi, har ansatt Atle Hunstad (57) som ny administrerende direktør.

På hjul med røntgentjenesten
Med prosjektet «Mobilt Røntgen i Namdalen» kan pasienter få røntgenundersøkelser i sitt nærmiljø. Det kommer både pasienter, kommuner og helseforetak til gode, skriver Helse i Nord-Trøndelag.


FASTE SIDER

Nytt fra NFMF

Nytt fra NSH

Agenturregister

Innkjøpsregister
Se nettversjonen her

Møter, kongresser, konferanser
Se kalenderen her

HMT 1/2018 er ute nå