Gunvald Gabrielsen (58) har 40 år bak seg i Posten, men er forberedt på større omstillinger i årene som kommer
Gunvald Gabrielsen (58) har 40 år bak seg i Posten, men er forberedt på større omstillinger i årene som kommer

HMS-magasinet 1/2020 er ute nå

Postmengden går drastisk ned. Kundene ordner stadig mer selv. Det blir færre ansatte. Nye arbeidsoppgaver legges til, andre trekkes fra. Dette er hverdagen til Gunvald Gabrielsen (58) fra Trondheim og alle andre ansatte i Posten.

Publisert

På godt norsk kalles det hele omstilling – og det er noen som har fått kjenne dette begrepet tydeligere på kroppen enn veldig mange andre.

I løpet av de siste 25 årene har de postansatte lært seg å gjøre det meste annerledes enn før. Det er lenge siden bokklubbene fylte opp vogntog, sentraler og vesker med store, tunge pakker. Nå er det mest små dingser fra Kina, samtidig som du og jeg ikke lenger mottar en regning eller sender verken et brev eller kort. Det er helt opplagt at det må få konsekvenser og medføre endringer.

I HMS-magasinet 1/2020 kan du lese mer om omstillingene og den nye hverdagen til de ansatte i Posten. I tillegg finner du dette:

Leder: Når TV setter dagsorden

« TV-seriene «22. juli» og «Heksejakt» har fungert som svært gode og nødvendige påminnelser om at arbeidslivet fortsatt skaper situasjoner og hverdager som er utfordrende og uutholdelige for mange mennesker.»

Det nytter å jobbe med sykefraværet

Kunnskap, kommunikasjon og trivsel. Dette er tre stikkord for sykefraværsarbeidet hos systeminnredningsprodusenten Moelven Modus på Jessheim i Akershus. Og arbeidet har båret frukter.

Ønsker mer samarbeid og mindre kontroll

– Arbeidstilsynet bør i større grad være en medspiller enn et kontrollorgan. Da blir samarbeidet med bedriftene mer konstruktivt.

Smører mest med tålmodighet

Skismørere lever farlig. Arbeidsmiljøet har gitt både livstruende sykdommer og sterkt nedsatt livskvalitet etter år inne i ei smørebu. Hvordan står det egentlig til i 2020? HMS-magasinet dro på inspeksjon.

Dette kjennetegner avstandsledelse i 2020

– Et av kjennetegnene ved dagens arbeidsliv er at ledere og medarbeidere helt eller delvis jobber på forskjellige steder, noe som gjør at ledere blir fjernledere. Avstandsledelse eller virtuell ledelse brukes i større grad som betegnelse på dette.

Avstandsledelse: - Løsbart og utfordrende

– Avstandsledelse er løsbart, samtidig som det har en del utfordringer knyttet til seg.

Høyere sykefravær i åpne kontorlandskap

Ansatte som deler kontor har høyere risiko for legemeldt sykefravær, viser en ny studie fra STAMI.

Verdensnyhet: Første internasjonale standard for biosikkerhet

Håndtering av biologiske materialer i laboratorier er viktig for mange sektorer, men kommer ikke uten farer. Effektiv risikostyring av biofarlige materialer betyr redusert sjanse for ulykker, mindre innvirkning på miljøet og en mer effektiv bruk av tid og ressurser.

Viktig å bygge en kultur for varsling

Hva er egentlig forskjellen på å tyste og å varsle om kritikkverdige forhold på jobben? Ved nyttår ble det innført nye regler om varsling, noe som gjør det enda viktigere å bygge et godt ytringsklima.

Spør Storeng

Nils H. Storeng er advokat med møterett for Høyesterett, og partner i advokatfirmaet Storeng, Beck & Due Lund AS. Storeng er en av landets mest erfarne jurister innen for juss og arbeidsmiljø. I denne utgaven svarer han på disse spørsmålene:

  • Ta med foreldrene på drøftelsesmøte?
  • Har vi lov til å skaffe oss informasjon om jobbsøkerens helse?
  • Kan vi si opp en ansatt som er sykemeldt?
  • Må vi tilby tilkallingsvikaren det ledige vikariatet?

Spør HMS-rådgiverne

spalten Spør HMS-rådgiverne svarer Alna HMS-senter, Agenda HMS i Trøndelag og nykommer Salutis HMS på alle spørsmål som angår HMS og arbeidsmiljø. I denne utgaven svarer de på disse spørsmålene:

  • Asfaltlegging og åndedrettsvern?
  • Konflikt eller mobbing?

Verneombudets hverdag : Medarbeiderinvolvering – er roten til alt godt!

Riksrevisjonen har sju verneområder med hvert sitt verneombud (VO) som er foreslått av og valgt blant de ulike avdelingers medarbeidere. Hovedverneombudet (HVO) velges av og blant VO-ene.

Artikkelen er skrevet av Astrid Stenberg Bråthen. Hun er hovedverneombud og underdirektør i Riksrevisjonen.

Faste sider

HMS-aktuelt
Flere sider med nyheter og HMS-tips.

Nytt om navn
Nyheter om folk i bransjen

Produkter
Flere sider med produktnyheter

HMS-guiden
Du finner nettutgaven her

HMS-kalenderen
Du finner nettutgaven her

HMS-magasinet

HMS-magasinet kommer ut seks ganger i året, og er bladet for deg som arbeider med og for helse, miljø og sikkerhet i privat og offentlig virksomhet.

Vil du bli bedre kjent med bladet?

Last ned bladet elektronisk

Eller bestill abonnement