– En tredel av all maten i verden kastes, og andelen er økende. Også i Norge kaster vi 361 000 tonn mat i året. Det viktigste miljømålet er derfor å få matsvinnet ned, sier miljøsjef Sylvia Lofthus i Bama Gruppen. Se hva du kan lese om i HMS-magasinet 4/2016 her.

0416-stor2-hmsI Norge kaster vi 361 000 tonn mat i året, og Sylvia Lofthus sier til HMS-magasinet at Bama må gjøre sin del av jobben med å få dette tallet ned.

HMS hos Renovasjonsetaten i Oslo

HMS-magasinet har besøkt Renovasjonsetaten i Oslo (REN) for å få vite mer om sikkerhetsarbeidet der.

– Det er viktig at HMS prioriteres i avfallsbransjen, sier HMS-rådgiver Angela Hauan-Zamora i REN. Vi tar imot farlig avfall på alle våre gjenbruksstasjoner. Dette kan medføre risiko for ansatte og miljøet, derfor har det høyeste prioritet hos oss å beskytte våre ansatte på best mulig måte. Vi har en nullvisjon for skader, understreker hun.

Safety first

Også i industribedriften Sandvik Teeness på Ranheim i Trondheim har sikkerheten høyeste prioritet. Bedriften produserer vibrasjonsdempende verktøy for verktøyindustrien.

– Vi har hele spekteret fra ufaglærte til folk med doktorgrad hos oss, forteller HR-leder Ingrid Ramberg. I tillegg har vi medarbeidere fra åtte ulike nasjoner, opplyser hun.

– Vi forsøker å se HMS i et bredt perspektiv og arbeider med det som et stort fagfelt. Derfor involverer vi mange eksterne aktører, i tillegg til å dra nytte av våre egne medarbeidere.

Små skritt og langsiktig tenkning

Støren treindustri i Sør-Trøndelag hadde tidlig på 2000-tallet et høyt sykefravær. Dette hadde bedriften ikke råd til, og den tok derfor grep.

I dag er fraværet mer enn halvert. Les mer i dette nummeret av HMS-magasinet om hva bedriften gjorde for å få ned sykefraværet.

Nyttig fagstoff

Kva slags arbeid gjør deg mest utsatt for muskel- og skjelettplager? Dette spørsmålet stilte forskere ved STAMI seg. Finn svarene deres på fagsidene i HMS-magasinet.

Her finner du også mye annet nyttig lesestoff om juss og arbeidsmiljø, gode råd fra våre faste HMS-rådgivere og tips om andre arbeidsmiljøspørsmål.

Vi presenterer også nye produkter og bøker i dette nummeret av HMS-magasinet.

God lesning!


HMS-magasinet er bladet for deg som arbeider med og for helse, miljø og sikkerhet i privat og offentlig virksomhet. Bladet gir deg informasjon og kompetanse om fagområdet og presenterer teorier, metoder og verktøy som kan bidra til å forbedre HMS-arbeidet i din virksomhet.

Les mer om HMS-Magasinet

Bestill abonnement

Last ned enkeltsider eller -utgaver av bladet


HMS-magasinet 4/2016 er ute nå