Øystein Edvard Grimstad dyrker korn og poteter på 264 dekar. Mellom onnene sper han på landbruksinntekta med å felle og beskjære trær i privat hager og rydde under høyspentledninger.

0515-gardsdriftBedre Gardsdrift er Norges eneste frittstående landbruksfagblad. Vi tør å mene noe. Bedre Gardsdrift fokuserer på teknikk og økonomi, og kommer ut 10 ganger i året.

I Bedre gardsdrift 5/2015 kan du lese om følgende:

Leder: Frustrerende sentralisering
«A-K maskiner har den siste tiden lagt ned flere avdelinger rundt om i landet, noe som skaper stor frustrasjon mange steder.»

Småmiks
Nytt og nyttig, stort og smått.

Småsmart
Slik får du det ryddig i traktorhytta

Gardsanalyse: Korn, potet og trepleie i Råde
Øystein Edvard Grimstad dyrker korn og poteter på 264 dekar. Mellom onnene sper han på landbruksinntekta med å felle og beskjære trær i privat hager og rydde under høyspentledninger.

BG-juss: Strengere sprøytekrav
Bøndene må ta miljøansvar og vurdere alternativer til bruk av plantevernmidler når de skal bekjempe ugras, sopp og skadegjørere.

Brukerundersøkelse: Fem seksere får dommen
I brukerundersøkelsen finner vi ingen tydelige topp- eller bunnplasseringer, men mange nyttige erfaringer, på både godt og vondt. Verdt å lese, spesielt for deg som vurderer brukt sekser.

Brei slått med tohjulstraktor
Brielmaier stilte mannsterkt på Gol, der de nylig demonstrerte sin radiostyrte tohjulstraktor med seks meter brei knivbjelke.

Økt kapasitet med enklere Spirit
Väderstad Spirit Nordic er et alternativ hvis du bearbeider jorda før såing. Det enklere og lettere gjødselaggregatet reduserer trekkraftbehovet.

Trafikkregler: Du spør – vi svarer
Kor langt er “kryssing av veg”?
Merking av breitt utstyr
EU gir mørke baklys

Sjekk forstillinga i tide
Mange traktorer lekker olje rundt framhjulenes drivaksler. Blir oljenivået for lavt risikerer du havari. Skal du først gjøre et inngrep i dette området bør du vurdere å ta med flere ting samtidig. Vi viser deg hva.

Geiter i stedet for gitter
Da Ane og Arnstein Moen overtok familiegarden til Arnstein i 2006, fikk de også med seg et soningsalternativ innenfor kriminalomsorgen. I ettertid har de også fått Inn på tunet-godkjenning.

Gode detaljer gir suksess
Kristian Loe liker å gjøre ting skikkelig, og ender ofte opp med egne tilpasninger. Bli med til et bruk med mange gode detaljer!

Med møkk på melketanken
Tine-logoen pryder fortsatt utsiden, men på innsiden av den rustfrie melketanken er det blaut gjødsel fra ku, gris eller sau som skvulper.

Graver for å være bonde
Torkel Svela forvandler steinrik utmark til dyrkbar jord og beite. For å finansiere dyrkingsprosjektene sine, har han kjøpt en 30-tonns gravemaskin.

Fikk kjøreforbud for uregistrert tømmerhenger
Ole Marius Sillerud må kjøre opptil 500 meter for å komme inn i egen skog med tømmerhenger. Da må hengeren være registrert, hevder Vegdirektoratet som har gitt ekvipasjen kjøreforbud.

Spesialister på settepotet
Søve samdrift legger sin ære i å rendyrke frømateriale til landets potetbønder. Med 300 dekar settepoteter tilhører samdrifta det viktige førsteleddet som sikrer bønder og forbrukere poteter av god kvalitet.

Jordleieprisene
Jordleieprisene har gjort et byks de fem siste åra. Spesielt gjelder dette for potet- og grasarealer, mens prisen på beite har gått i motsatt retning. Vi gir deg oversikten.

Melkemaskinens historie, del 1
De første som forsøkte å utvikle en brukbar mjølkemaskin benyttet to ulike prinsipper. «Sugemetoden» prøvde å etterlikne kalvens diing, mens «trykkmetoden» ville kopiere håndmjølking ved mekanisk å presse spenene sammen.

Tett i tett på Grassland
Det mangla ikkje på entusiasme då tusenvis av bønder inntok årets Grassland for å studere det siste innan grashandtering.

Smått, smalt og lettbent i skogen
Trenden på SkogsElmia er tydelig: Lettbente og smidige maskiner som gjør tynningsjobben uten stikkveier og tydelige kjørespor.

Vei og anlegg – også for bondeentreprenøren
Som navnet tilsier er Vei og anlegg dominert av anleggsmaskiner og tilhørende utstyr. Men flere av landbruksmaskinimportørene var på plass med traktorer og utstyr for snørydding og vegvedlikehold.

Bønder tar resistensproblemene på alvor
Norske kornbønder er opptatt av å bekjempe ugrasresistens på egen gard. Likevel tar de ikke alle tiltakene i bruk.

BG junior
De unges egen side

Veteranen: Ford 2N, 1946-modell
Ford 9N, 8N og 2N var forbildene for Ferguson og Gråtassen.


– Les mer om Bedre Gardsdrift

– Bestill abonnement

– Last ned enkeltsider eller -utgaver av bladet


 

Bedre gardsdrift 5/2015 er på vei