Det siste HMS-magasinet for i år er snart i postkassen din. Temaet i bladet er opplæring, undervisning og rådgivning.

I 2019 skal Arbeidstilsynet utføre flere tilsyn med tanke på kjemikaliebruk i flere bransjer. For at disse kontrollene skal tjene sitt formål, må inspektørene ha oppdatert kunnskap om det de skal undersøke. HMS-magasinet var til stede på en samling der kontrollørene fikk spisset kompetansen sin om farlige stoffer i arbeidslivet. Les mer om saken i bladet.

Gir bedriftene kjemikalieråd

Tonje D. Rongved er gruppeleder Kjemi ved Kiwa Teknologisk Institutt (Kiwa TI) i Oslo.

– Vi hjelper til daglig et bredt spekter av bedrifter i alle bransjer med å få økt kunnskap, gode rutiner og kontroll på kjemikaliehåndteringen sin. Det er snakk om et omfattende regelverk med mange krav, så utfordringene er mange, sier Rongved.

Nytt brannforskningssenter

Et nytt forskningssenter for brannsikkerhet skal etableres i Trondheim neste år.

– Vi har sett behovet for forskning på brann i lengre tid, og som en del av denne satsningen ansetter vi en ny professor på området. Vi ser fram til samarbeid mellom alle partene og gleder oss til senteret kommer i gang, sier Carl Thodesen, instituttleder ved Institutt for bygg og miljøteknikk ved NTNU.

Høyesterett synger julen inn

Foran hver juleavslutning i Høyesterett synger Høyesterettskoret julen inn.

– Høyesterettskoret er et viktig sosialt tiltak på tvers av alle arbeidsgrupper i domstolen, sier høyesterettsjustitiarius Toril M. Øie til HMS-magasinet. Hun er en av initiativtakerne til koret, og selv ivrig kormedlem. Koret opptrer bare internt og øver de to-tre siste månedene før jul.

Ombudet for kompliserte saker

Likestilling- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm har ingen lett jobb. Ofte må hun ta tydelig stilling til komplekse problemstillinger.

– De vanskeligste sakene er slike saker der ulike grupper står opp mot hverandre, og alle parter føler at de blir diskriminert, sier Bjurstrøm.

Arbeidsulykken som endret alt

En alvorlig fallulykke satte en stopper for mange av Robert Haugens (27) videre planer i livet. Likevel har han beholdt et utrolig pågangsmot og sitt gode humør, og han vil jobbe videre på arbeidsplassen sin. Les hva som skjedde med Robert i dette HMS-magasinet.

Innholdsrike fagsider

Under «Verneombudets hverdag» kan du lese et intervju med hovedverneombud Finn W. Halvorsen ved Ahus. Halvorsen ble nylig tildelt «Verneombudsprisen» av Unio. Han er også tidligere blitt hedret for arbeidet sitt i vernetjenesten på sykehuset. Les mer om dette i bladet.

I tillegg finner du mye mer interessant fagstoff i HMS-magasinet.

God lesning!


HMS-magasinet er bladet for deg som arbeider med og for helse, miljø og sikkerhet i privat og offentlig virksomhet. Bladet gir deg informasjon og kompetanse om fagområdet og presenterer teorier, metoder og verktøy som kan bidra til å forbedre HMS-arbeidet i din virksomhet.

Les mer om HMS-Magasinet

Bestill abonnement

Last ned enkeltsider eller -utgaver av bladet

Årets siste HMS-magasinet ute nå