1. oktober 2011 åpnet Kvamshallen i Gudbrandsdalen. Det har vært en gedigen suksess for idrettslaget, som tjener gode penger på å eie egen fotballhall. Dette og mye mer kan du lese om i årets første Idrett & Anlegg.

Idrett & Anlegg er Norges eneste fagblad om idrettsanlegg og idrettspolitikk. Bladet kommer ut sju ganger årlig, og dekker anlegg for alle idretter, både innen- og utendørs.

I Idrett & Anlegg nr. 1/2018 kan du lese om følgende:

Leder

Lytt til idretten
«Det er et aldri så lite paradoks at de samme hallene er gode nok som hangarer for flyselskaper, men ikke gode nok som idrettshall for Kulturdepartementet.»

Spillemidler

Krever tilbakebetaling av spillemidler
Kulturdepartementet mener dagens eierskap av Kongsvingerhallen er et brudd på regelverket, og krever å få tilbakebetalt to millioner kroner av spillemidlene som ble gitt da hallen ble bygd i 1997.

Din kommune: Giske

Med utsikt til fremgang
Fire bebodde øyer, alle med idrettsanlegg – det er Giske kommune. Flest innbyggere og nyest anlegg er det på Valderøya. – Norges fineste utsikt!

Kunstgress & granulat

Tonnevis med granulat havner i naturen
Bruken av granulatkuler på kunstgressbaner har lenge vært kjent som et miljøproblem – et problem som bare øker i takt med at nye baner blir etablert. Nå vurderes ulike tiltak for å få bukt med problemet.

Kretslederen

Veiledet seg inn som kretsleder
Petter Norstrøm ble spurt av Hedmark idrettskrets om han ville være med å veilede arbeidet med ny strategiplan. Når strategiplanen lå klar, ringte valgkomiteen og spurte om han kunne ta på seg vervet som kretsleder. Den gamle skihopperen tok sats, og takket ja til muligheten.

Idrettshall

Hallsuksess uten spillemidler
1. oktober 2011 åpnet Kvamshallen i Gudbrandsdalen. Det har vært en gedigen suksess for idrettslaget, som tjener gode penger på å eie egen fotballhall.

Ønsker spillemidler til uisolerte haller
Hans Christian Virik i Best-Hall AS mener spillemidler til uisolerte haller ville vært bedre bruk av offentlige midler.

Skateboard

Norges største skatepark utvider
Tasta skatepark i Stavanger blir enda større. I april blir byggetrinn to gjennomført og skaterne får 4300 kvadratmeter å boltre seg på i det kommunale anlegget.

Belysning

Firkantet lys gir mindre forurensning
Lysforurensning av idrettsanlegg er et økende problem som irriterer omgivelsene. I Danmark tester de nå ut firkantet lys, som kun belyser selve banen.

Rett fra Tvedt

De skal til OL, men de kommer fra et idrettsanlegg
«Men man kan ikke bare drømme seg til OL, man må legge ned det nødvendige arbeidet i form av lek og målrettet trening. Og denne treningen skjer i idrettsanlegg, ett eller annet sted over hele landet.»
Idrettspresident Tom Tvedt er fast spaltist i Idrett & Anlegg.

Faste sider

Aktuelt fra Kulturdepartementet
Nytt fra Bad, park og idrett
Anleggsbørsen

Årets første Idrett & Anlegg er ute nå