Høgskolen i Oslo og Akershus bytter ut tusenvis av mekaniske låser for å møte fremtiden med elektronisk adgangskontroll. Økonomisk gevinst er en av flere årsaker, men aller viktigst er de sikkerhetsmessige fordelene.

0515-aktuellsikkerhetAktuell Sikkerhet avdekker sikkerhets- og risikobehov, og gir faginformasjon om sikkerhetsløsninger i privat næringsliv og i det offentlige.

I denne utgaven kan du lese om:

Leder: Høstens store bomskudd
«Like sikkert som at elgjegerne trekker til skogs hver høst, starter Infratek Security Solutions sin store jakt på økte markedsandeler.»

Rekordraskt på Gardermoen
Flyten gjennom sikkerhetskontrollen på Oslo Lufthavn har aldri vært så effektiv som den var i sommer. Administrerende direktør Kjell Frode Vik forklarer suksessen med fin-tuning av organisasjonen, standardisering av oppgaver og synlige ledere.

Ansatte etterlyser risiko-kartlegging
– Vi ønsker oss mer tilstedeværende politi, men må samtidig erkjenne at vaktselskapene gjør for dårlige risikovurderinger og dermed stiller for få krav til kundene. Det sier hovedverneombud Kenneth Bøhlerengen i Nokas.

Omreisende kriminelle skyr Strømmen Storsenter
For 15 år siden utgjorde det årlige svinnet på Strømmen Storsenter 30 millioner kroner. I dag er det mer enn halvert.

Enhetlig anmeldelsesskjema er klart
Et pilotprosjekt mellom NHO Service og Oslo politidistrikt tilrettelegger nå for et enhetlig skjema for anmeldelse av kriminalitet mot næringsdrivende og vektere. Tidligere har skjemaveldet for den slags vært mer eller mindre uoversiktlig.

Høgskole bytter ut tusenvis av mekaniske låser
Høgskolen i Oslo og Akershus bytter ut tusenvis av mekaniske låser for å møte fremtiden med elektronisk adgangskontroll. Økonomisk gevinst er en av flere årsaker, men aller viktigst er de sikkerhetsmessige fordelene.

Leverer nytt system for kriseledelse
Halvannet år etter at Semac fikk spørsmål om de kunne levere et enkelt, komplett og webbasert system for kriseledelse, er CriSys ferdigutviklet og klart for markedet. Daglig leder Hans Erling Stausland har store forventninger.

EU-midler til brannslokking
Fagmiljøene som ikke trodde på Jarl Tonning da han i 1997 snakket om Inergen som fremtidens slokkeanlegg til bruk i bygg, ser nå at det faktisk er mulig. Med tillit og økonomisk støtte fra EU håper Tonning å revolusjonere redningsinnsatsen under tunnelbranner verden over.

Kiwi-sjef ønsker ny krimundersøkelse
– Norge trenger en seriøs og nullstilt undersøkelse som viser reelle svinnog tyveritall. Det sier sikkerhetssjef Andreas Wormdahl i Kiwi.

Fersk pensjonist vant Ospa
Kjemiker Jan Kraft hadde aldri hørt om sikkerhetsprisen The Outstanding Security Preformance Award (Ospa). Men det var før han ble invitert til utdelingen. Der gjorde han nemlig rent bord i klassen «Fremragende intern ledelse».

Deltakerrekord på Sikkerhetskonferansen
95 prosent av deltakerne på årets sikkerhetskonferanse karakteriserer det faglige innholdet som meget relevant. Likevel varsler NSR en endring av sitt tradisjonsrike seminar.

Tror fortsatt på kontanter
Med det nye navnet StrongPoint, håper tidligere PSI Group å lykkes med én felles profil og identitet blant konsernets mange selskaper. For å understreke sin tro på at kontantene overlever i mange år til, varsler Jørgen Waaler at en ny og sexy CashGuard er på vei.

Fagartikkel: Et troverdig sannhetsbilde krever lik rapporteringsmetodikk
Av Osman M. Ibrahim, risk manager, Oslo kommune.

Advokatspalte: Retten til advarsel
Av Birgitte Stenberg Kravik, advokat i NHO Service

Bransjenytt
– Dømt for ulovlig overvåkning
– Legger brann- og redning ut på anbud
– Overtar roret i Proxll
– Må satses mer på Arbeidstilsynet
– Lover bedre opplevelser og økt trygghet

Faste spalter
– Kalender
– Sikkerhetsmarkedet


– Last ned enkeltsider eller -utgaver av bladet

– Bestill abonnement

– Les mer om Aktuell Sikkerhet


Aktuell sikkerhet 5/2015 er ute nå