Sju av ti virksomheter har opplevd svindelforsøk i form av tilsendt faktura for varer og tjenester de aldri har bestilt. Dette skremmende resultatet kommer frem når årets Krisino presenteres på Sikkerhetskonferansen. Se hva du kan lese om i nyeste Aktuell Sikkerhet her.

0415-aktuellsikkerhetAktuell Sikkerhet avdekker sikkerhetsrisiko og – behov og gir faginformasjon om sikkerhetsløsninger i privat næringsliv og i det offentlige.

I denne utgaven kan du lese om:

Leder: Ospa er helt avhengig av troverdighet
Sikkerhetskonferansen 2015 blir arena for tidenes satsning hva gjelder heder og ære innad i det norske sikkerhetsmiljøet. Der deles nemlig Outstanding Security Performance Awards (Ospa) ut for første gang i Norge.
Les lederartikkelen her

Racom: Fersk kapital og nye eiere
Frisk kapital og nytt styre skal bidra til at gründerselskapet Racom på nytt blir et  plussforetak. Arne Grave forventer at 12-mannsbedriften vil selge spesialkompetanse for cirka 35 millioner kroner i 2015.

Datatilsynet snur om lagringstid
Datatilsynet gjør helomvending og tillater 90-dagers lagring av overvåkningsbilder fra bank- og post i butikk. Tidligere var all lagring av overvåkningsbilder på slike steder ulovlig utover sju dager.

Q-Sec: Kjøper selskap for å bli blant de største
Quality Security har som mål å bli en av landets ledende leverandører av ordensvakter og arrangementssikkerhet. Nå har de sikret seg Protect Vakthold & Sikkerhet.

Event- og ordensvaktselskapene søker til NHO Service
Antall medlemsbedrifter i NHO Service skyter i været, og økningen kommer nesten utelukkende fra ordensvakt- og  arrangementssegmentet.– Hver enkelt bedrift innser at de må stå sammen for å bli hørt, sier Runar Karlsen.

Bombe-info på vekters mobiltelefon
Elektronisk etterforskningsmateriale vil ifølge politiet bli sentrale bevis i straffesaken mot vekteren som tidlig i august skjøt seg selv.

Bygger organisasjon for kompetanseheving
Enkeltpersoner som driver sikkerhetsfaglig undervisning går nå sammen for å skape sitt eget nettverk. Hensikten er blant annet å utvikle hverandre gjennom utveksling av erfaringer og kompetanse.

Sammen for å møte fremtidige kriser
For best mulig å kunne møte fremtidige kriser, inngås et strategisk samarbeid mellom sju norske sikkerhetsaktører. Alliansen er et resultat av det stadig økende behovet for hjelp til å stoppe ondsinnede handlinger mot næringsliv og offentlige interesser.

Arrangerer sin tiende NSR-konferanse
Da Arne Røed Simonsen trådte sine barnesko i Bergen, var han fast bestemt på å bli politimann. Drømmen ble realisert, men 20 år etter endt utdanning tok han steget ut av det offentlige og inn i NSR. I høst gjennomføres den tiende Sikkerhetskonferansen han har vært med på å planlegge.

– Skremmende avsløringer om svindel
Sju av ti virksomheter har opplevd svindelforsøk i form av tilsendt faktura for varer og tjenester de aldri har bestilt. Dette skremmende resultatet kommer frem når årets Krisino presenteres på Sikkerhetskonferansen.

DNA-merking i boligfelt
Grovt tyveri fra villa har økt betydelig de to siste årene. Nå håper norsk politi å kunne bremse utviklingen ved å kopiere den svenske suksesshistorien; «märk-DNA».

Politiet: – Internkontrolldokumentasjonen er for dårlig
Politiførstebetjent Morten Haukeland mener at utesteder uten nødvendig sikkerhetsdokumentasjon må nektes salgs- og skjenkebevilling. Han er også kritisk til at vaktselskaper påtar seg oppdrag uten å kreve et skikkelig internkontrollsystem for håndtering av uønskede hendelser.

Godt arbeidsmiljø for å spare penger
Det koster å utdanne dem, og de testes hele tiden. For Securitas på Bodø lufthavn er godt arbeidsmiljø rett og slett en måte å sikre investeringen sin på.

Sparer store summer på overgang til el-bil
Norsk Vektertjeneste har for lengst parkert samtlige eksosbiler og kjører nå utelukkende biler som går på strøm. Dette har til sammen gitt en økonomisk drifts-gevinst på én krone per kjørte kilometer, som i høst passerte en halv million.

Satser offensivt på brannslukkeutstyr
Etter å ha hatt det skandinaviske agenturet i nærmere tre år, gir nå Safe4 Security Group full gass med brannslukkesystemet N2Towers.

Skal sikre politiet
De neste fire årene skal Toma Security levere vakt- og sikkerhetstjenester til Oslo politidistrikt. – Vi er stolte og ydmyke over den verdifulle tilliten politiet gir oss som nystartet bedrift, sier Rolf Gunnar Reisænen.

Satser på sikkerhetsrådgivning
Konsulentselskapet Avan AS henter inn kapasiteter fra blant andre Securitas til sin satsning på sikkerhetsrådgivning. Selskapet tilbyr spesialkompetanse på det de kaller hele spekteret av sikkerhet og sikring.

Fagartikkel: Broken Windows-teorien – Ikke bare for politiet
Denne spalten er skrevet av Osman M. Ibrahim, som er risk manager i Oslo kommune. Ibrahim har 15 års erfaring fra sikkerhets- og beredskapsarbeid i privat og offentlig sektor, i tillegg til mer enn ti års erfaring fra detaljhandel, offentlig transport og prosessindustri.

Advokatspalte: Nytt om arbeidstid
Reglene i Arbeidsmiljøloven ble endret 1. juli i år. NHO Service gir i denne spalten en oversikt over endringene i reglene om arbeidstid.

Bransjenytt
– Nytt navn og stort overskudd
– Lippestad til ny sjefsjobb
– Skaper forventninger til bransjens seriøsitet

Faste sider:
– Kalender
– Sikkerhetsmarkedet


– Last ned enkeltsider eller -utgaver av bladet

– Bestill abonnement

– Les mer om Aktuell Sikkerhet


 

Aktuell sikkerhet 4/2015 er på vei