0315-personalogledelse

Mange sykefraværsdager blant gravide kunne ha vært unngått med bedre tilrettelegging. Men hvilken tilrettelegging er nødvendig? Det kan du lese mer om i Personal og Ledelse nr 3/2015

Her er et lite innblikk i hva du kan lese mer om i Personal og Ledelse nr 3/2015:

Leder: Dialog gir mindre fravær
Hvis en sykmelding skyldes manglende tilrettelegging, da ligger løsningen på arbeidsplassen og ikke på legekontoret.

Gravid i jobb: Enkle tiltak mot sykefravær
Akershus universitetssykehus har jobbet systematisk for å få ned sykefraværet blant gravide ansatte. Nøkkelen er å snakke sammen for å finne gode tiltak som er tilpasset den enkelte.

Ta vare på førstegangslederne
Ingen hjelp, ingen systemer og ingen planer. Nye ledere i norske bedrifter må stort sett klare seg selv – bedriftene svikter dem, ifølge ledelsesrådgiver og forfatter Frode Dale.

Etterutdanning: Kunnskap gir selvtillit
Et kraftig oppgjør med «duger jeg tro?» – Solveig Skaaheim (49) fikk mere enn bare studiepoeng da hun tok fatt på videreutdanningen. Nå har hun tatt et oppgjør med skyggene fra barndommen og fått mot til å vise hvem hun egentlig er.

Trender i etter- og videreutdanning
Antall årsenheter med studiepoeng ved NTNU Videre har økt fra 240 i 2002 til over 800 i 2014. I 2014 tok hele 5800 personer videreutdanning ved NTNU. Les mer om trendene i Personal og Ledelse 3/2015

Friminutt med: Camilla Stoltenberg
Camilla Stoltenberg opplevde klasseskiller på nært hold da hun sommerjobbet i fiskebutikken som 16-åring. Nå er hun opptatt av å tenke på hvordan arbeidsplassen skal se ut nedenfra.

Psykologene: Ledelse og autoritet
Ledere trenger autoritet. Heldigvis er det flere kilder å søke påfyll fra når dette trengs.

Advokaten svarer
– Er konkurranseklausulen gyldig?
– Beholder jeg sykelønn i oppsigelsestiden?
– Krever urettmessig overtidsbetaling
– Kan jeg kreve erstatning for tort og svie?

Jus og ledelse
– Når journalisten pirker i miljøsyndene
– Arbeidstakers rettigheter ved frivillig militærtjeneste

Lønn og pensjon
– Ekom – Naturalytelse eller utgiftsgodtgjørelse?
– Arbeidsgiveravgift av feriepenger ved ambulerende virksomhet


– Les mer om Personal og Ledelse

– Bestill abonnement

– Last ned enkeltsider eller -utgaver av bladet


 

Personal og Ledelse 3/2015 er på vei