kaleidoskopet.no gir inspirasjon og informasjon til unge mennesker som skal ta viktige valg innen jobb og karriere.

I kaleidoskopet.no sin bedriftsoversikt, finner du bedrifter som satser spesielt på nyutdannede.

kaleidoskopet.no er nettsida til Karrieremagasiet Kaleidoskopet


Kontakt:

Redaksjon:
Ole Alvik, redaktør
Tlf.: 97 68 92 64
e-post: ole@askmedia.no
Postboks 5294 Majorstuen
0303 Oslo

Karine Hildonen Henriksen, journalist
Tlf: 97 17 44 69
e-post: karine@askmedia.no
Postboks 5294 Majorstuen
0303 Oslo

Annonser:
Robert Bekkesletten
Tlf: + 47 913 59 299
e-post: robert@sekundant.no


Nettsted

Annonseinfo


 

 

Lagre