HMT 6/2016 er ute nå

HMT 6/2016 er ute nå

Temaer i denne utgaven er FDV, belysning og sykehusdrift. HMT retter seg spesielt mot sykehusene og institusjonstjenesten, og tar opp aktuelle spørsmål innen helse, helsepolitikk, sykehusdrift, medisinsk teknikk, samt ledelse og økonomi. I HMT 6/2016 kan du lese om følgende: